Priča o akantusu

Pozivamo Vas na otvorenje izložbe “Priča o akantusu u Muzeju grada Koprivnice” u petak, 5. studenoga 2021. godine u 18,00 sati u prizemlje Galerije Koprivnica.

Motiv akantusa kao ornament na arhitekturi oltara domaćeg baroknog majstora Stjepana Severina (prema najnovijim istraživanjima Stjepana Severa iz Severina kraj Križevaca) pripada vegetabilnim motivima barokne drvene skulpture koji nam Morellijevom metodom prilično pouzdano otkrivaju autorstvo Severinove radionice ili samog majstora. U slučaju dijelova dekomponiranog oltara svetog Florijana, čije je autorstvo Stjepanu Severu potvrđeno u pisanim izvorima, motiv akantusa problematiziramo slojevitim dijalozima između autora koji pripadaju različitim vremenskim razdobljima. Dijalozi između Stjepana Severa i fotografa Vladimira Kostjuka i Marija Periše u “Priči o akantusu u Muzeju grada Koprivnice” govori o tradiciji, ornamentici i načinu gledanja sa svrhom u kojem je priroda inspiracija i učiteljica umjetnicima svih tehnika i razdoblja.

Izložba je realizirana sredstvima Europske unije, projekt ˝Vinski folklor kao povijesni identitet Podravine i Pomurja˝ pod akronimom reVITAlize u okviru programa INTERREG V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014. – 2020., a ostaje otvorena do 5. prosinca 2021. godine.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.