Deplijani


Gordana Kovačić / Slaven Macolić
Galerija Koprivnica, 7. – 23.7.2017.

Kustos izložbe: Marijan Špoljar
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2017.


Antonia Čačić – Koža slike
Galerija Koprivnica, 16.6. – 2.7.2017.

Kustos izložbe: Ivana Mance
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2017.


Priča o parku
Galerija Koprivnica, 19.5. – 11.6.2017.

Kustos izložbe: Draženka Jalšić Ernečić
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2017.


Matematika u svakodnevnom životu
Muzej grada Koprivnice, 18.5. – 11.6.2017.

Autori izložbe: Mara Grašić, Ksenija Varović, Bojana Habek, Marina Njerš, Ljiljana Pavleković, Nenad Solić, Hrvoje Šelimber
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2017.


Đuro Ester (Koprivnica, 1844 – Koprivnica, 1892)
Muzej grada Koprivnice, 29.3. – 23.4.2017.

Kustos izložbe: Dražen Ernečić
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2017.


Franjo Hoti – Slike i crteži (1950-2012)
Galerija Koprivnica, 3. – 26.3.2017.

Kustos izložbe: Marijan Špoljar
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2017.


Comments are closed.