Raspela, poklonci i kapelice među vinogradima

U novom postavu Muzeja grada Koprivnice realiziranom kroz EU projekt „Vinski folklor kao povijesni identitet Podravine i Pomurja“ (reVITAlize) i financiranog kroz program INTERREG V-A prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. istražena je jedna vrlo zanimljiva tema kojom se u Podravini malo do sada bavilo. Naime, sakralni objekti poput raspela, poklonaca i kapelica sagrađeni na vinogradarskim brežuljcima diljem Podravine odraz su istinske pobožnosti vinogradara (goričara) ovoga kraja. Nema ih mnogo jer je njihova gradnja podrazumijevala materijalne troškove pa su zato vrijedan dokaz privrženosti njihovih graditelja katoličkoj vjeri. Stoga ih oni rado održavaju i grade nove po uzoru na svoje pretke. Smatra ih se prvenstveno odrazom pučke pobožnosti jer je većina njih izgrađena bez znanja i poticaja crkvenih službenika, nego na vlastitu pobudu pojedinaca ili skupina vinogradara nekoga kraja koji su na taj način iskazivali krajnje pouzdanje u Boga i svece. Stoga je očekivano da su takvi objekti vrlo često podignuti u čast svetaca zaštitnika vinogradara kao što su sv. Martin i sv. Bartol. Ponekad se uz njih na točno određene spomendane svetaca održavaju svete mise što dodatno legitimira njihovu sakralnost. Zanimljivo je znati da ovakav način iskazivanja pobožnosti među podravskim vinogradarima nije slabiji nego ranije jer je i dalje moguće svjedočiti podizanju novih raspela, poklonaca i kapelica među vinogradima.

Među dvadesetak takvih objekata nalazi se veća grupacija sjeverno od Đurđevca i Virja te zamjetniji broj u okolici Novigrada Podravskog, dok ih je u okolici Koprivnice i Rasinje u znatno manjem broju. Među njima su recimo: poklonac sv. Martina kod Mičetinca, raspela „Crni Jezuš“ u Đurđevcu i u Staroj gori kod Virja te kapelice sv. Antuna Padovanskog u Đurđevcu i u Svetoj Ani, sv. Jurja na Prkosu kod Novigrada Podravskog te one sv. Martina na Straži u Hampovici, u Jagnjedovcu i u Lukovcu. Potrebno je naglasiti kako je ovo tek početak istraživanja teme koje se među prvima prihvatio Nikola Cik, dok je tehničku pomoć u vidu dokumentiranja pružio Ilija Cikač iz koprivničkog muzeja. Sve to u novom postavu predstavit će se jednim videozapisom i interaktivnom kartom u kojoj će posjetitelji putem QR kodova moći samostalno istraživati pojedine objekte i razgledati njihovo trenutno stanje na terenu. O pojedinim objektima prikupljene su tek osnovne informacije i od nekoliko kazivača na terenu, a muzealci pozivaju širu javnost da im pomogne u prikupljanju novih informacija kako bi se ova tema i dalje nadograđivala.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.