Restauracija velikog broja predmeta arheoloških zbirki u 2020. godini

Tijekom rujna 2019. godine Stručno vijeće Muzeja grada Koprivnice donijelo je Plan preventivne zaštite, konzervacije i restauracije Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 2020. – 2024. godine prema kojem se u navedenom razdoblju, sukladno dostupnim financijskim sredstvima, planira provoditi preventivna zaštita muzejske građe te potrebni konzervatorsko-restauratorski radovi. U sklopu Plana uklopljene su i arheološke zbirke koje sadrže iznimno raznovrstan materijal čija starost doseže i do nekoliko desetaka tisuća godina. Tijekom 2020. godine radovi su provedeni na tri vrste materijala koji se nalazi u sklopu triju različitih zbirki, a financirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija, Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice, Grada Đurđevca te Franjevačkog samostana Koprivnica. Dio radova proveden je sukladno Planu, dok je dio radova proveden uz pomoć vanjskih izvora financiranja zahvaljujući suradnjama koje Muzej ostvaruje.

Budući da je Plan rađen sukladno prioritetima provedbe konzervatorsko-restauratorskih postupak, tj. stanju građe, ali i dostupnim financijskim sredstvima, tijekom 2020. godine planirana je provedba preparacije 12 predmeta iz Zbirke paleontologije. Tijekom 2019. godine zatražena je ponuda od Hrvatskog prirodoslovnog muzeja koji je u razdoblju između lipnja i rujna 2020. godine proveo radove. Preparacija i konzervacija građe provedena je primjenom „metode suhe preparacije“, a korišteni materijali su reverzibilni, te se u slučaju potrebe mogu ukloniti. Prva faza radova uključivala je mehaničko uklanjanje nečistoća i kalcificiranih sedimenta (valutice šljunaka, pijesci, mulj s ugljenom i dr.). Nakon čišćenja i temeljitog sušenja građe pri sobnoj temperaturi, pristupilo se lijepljenju fragmentiranih predmeta različitim preparatima i otopinama. Cjelokupan je postupak završen provedbom konzervacije i zaštite građe nanošenjem nekoliko tankih nanosa koheziva. Radovi u vrijednosti od 8.000,00 kn provedeni su zahvaljujući financijskim sredstvima Ministarstva kulture i medija.

Osim radova na preparaciji i konzervaciji predmeta iz Zbirke paleontologije, tijekom 2020. godine provedeni su radovi i na restauraciji predmeta prikupljenih tijekom arheoloških istraživanja Franjevačkog samostana 2009. godine i predmeta prikupljenih tijekom arheoloških istraživanja lokaliteta Đurđevac-Sošice u 2019. godini. Program restauracije predmeta pronađenih tijekom istraživanja Franjevačkog samostana 2009. godine započeo je te iste godine. Nekoliko godina kasnije, ti su predmeti prezentirani u sklopu stalnog postava Muzeja, a 2019. godine započela je nova faza restauracije. Nju je označilo slanje metalnih predmeta iz različitih istraživanja na restauraciju u Gradski muzej Vinkovci, među kojima su se nalazili i predmeti prikupljenih tijekom navedenih istraživanja. Navedeni su radovi financirani sredstvima Grada Koprivnice, a povratak predmeta u Muzej se očekuje uskoro. Tijekom 2019. i 2020. godine u suradnji s Franjevačkim samostanom u Koprivnici provedena je i restauracija 75 keramičkih posuda za potreba izrade njihovog stalnog postava. Radovi su uključivali lijepljenje i stabilizaciju predmeta u postojećem obliku. Ulomci su nakon lijepljenja premazani 5 % otopinom paraloida u acetonu radi konzervacije vanjskih stjenki posuda. Iduća faza radova temeljila se na izradi rekonstrukcija za koje su korišteni kalupi od gline, izrađeni u punom obliku, dok je plastelin korišten kao kalup na otisak. Nakon grubog nanošenja gipsa i njegove obrade on se dodatno obrađuje uz pomoć brusnih papira različite granulacije. Iduća faza radova je toniranje rekonstrukcije u boju koja odgovara originalu. Tim su radovima ujedno i zaključili program restauracije građe iz Franjevačkog samostana. Iako su radovi na završetku restauracije keramičke građe Franjevačkog samostana bili uvršteni u muzejski petogodišnji Plan tek tijekom 2023. i 2024. godine, oni su provedeni ranije zahvaljujući suradnji koju je Muzej proveo sa samostanom kroz projekt izrade stalnog postava Franjevačkog samostana. Realizacija projekta restauracije, u iznosu od 47.500,00 kn omogućena je zahvaljujući sredstvima Koprivničko-križevačke županije te vlastitim sredstvima Franjevačkog samostana.

Budući da svako arheološko istraživanje za sobom povlači i potrebu provedbe konzervatorsko-restauratorskih radova nad prikupljenim metalnim predmetima, radovi na restauraciji građe iz tekućih arheoloških istraživanja nisu uvrštavani u muzejski petogodišnji Plan. Ti se radovi, sukladno mogućnostima, financiraju sredstvima dobivenima za potrebe istraživanja, vlastitim sredstvima ili vanjskim izvorima financiranja preko muzeju nenadležnih proračuna. Takva je situacija s restauracijom predmeta iz istraživanja lokaliteta Đurđevac – Sošice koji su pronađeni tijekom iskopavanja 2019. godine. Te je godine uz pomoć sredstva dobivenih za potrebe istraživanja od strane Ministarstva kulture provedena restauracija nad 43 brončana predmeta u Gradskom muzeju Sisak, za koju je izdvojeno 7.000,00 kn. Tijekom 2020. godine Muzej je na restauraciju u Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru uputio još 105 metalnih (brončanih i željeznih) predmeta. Tijekom 2020. godine nad njima će biti provedena prva faza radova koja uključuju preliminarna ispitivanja, čišćenje predmeta i uklanjanje korozivnih naslaga na predmetima dok će cjelokupan postupak biti završen u ljeto 2022. godine. Cijena svih radova iznosi 31.250,00 kn. Zahvaljujući suradnji koju Muzej ostvaruje, Grad Đurđevac financira radove u iznosu od 19.900,00 kn, od čega pola u 2020. i pola u 2022. godini. Preostali iznos od 11.350,00 kn osigurava Muzej, a tijekom 2020. godine pola od navedenih sredstva, koji su potrebni za provedbu prve faze radova, omogućena je zahvaljujući sredstvima Koprivničko-križevačke županije.

Iako financijska sredstva potrebna za provedbu konzervatorsko-restauratorskih radova sukladno Planu daleko premašuju godišnje mogućnosti i osigurana sredstva, Muzej grada Koprivnice, čak i ovima nezahvalnim vremenima, pronalazi načine kako pronaći dodatna sredstva za jednu od neznačajnijih zadaća, a to je zaštita i očuvanje kulturnih dobara koja pripadaju svima nama.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.