Samostalna izložba Ivana Lackovića Croate u Prelogu

Samostalna izložba Ivana Lackovića Croate Od šume do oblaka // šetnja putevima djetinjstva i sazrijevanja koja je u lipnju predstavljena u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama ovog se petka seli u partnersku instituciju Muzej Croata insulanus Grada Preloga. Međumuzejska suradnja ostvarena je povodom obilježavanja 90 godina rođenja Ivana Lackovića Croate. Podsjetimo da je program započeo u mjesecu lipnju stručnim skupom Ivan Lacković Croata – Vizija budućnosti u tragovima prošlosti  u Galeriji Ivan Lacković Croata u rodnim mu Batinskama, a nastavljen spomenutom izložbom u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama te uskoro u Muzeju Croata insulanus Grada Preloga u Prelogu. Izložba donosi presjek stvaralaštva iz Zbirke naivne umjetnosti Muzeja grada Koprivnice, Muzeja Croata insulanus Grada Preloga te privatnih i obiteljskih kolekcija kroz crteže, slike na staklu, grafike, bibliofilska izdanja u suradnji sa Zbirkom Biškupić, oslikane plakate i vaze. Izložba u Muzeju Croata insulanus Grada Preloga ostaje otvorena do 9. listopada 2022. godine. Projekt je realiziran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i Grada Preloga.

IVAN LACKOVIĆ CROATA (1. 1.1932., Batinske – 29. 8. 2004., Zagreb) prepoznat je kao jedan od najvećih crtača naivne umjetnosti. Najraniji crteži potječu iz 1952. godine, a slike iz 1956. godine. Početke stvaralaštva karakterizira realistična i deskriptivna metoda no uskoro nalazi niz prototipskih rješenja i usredotočuje se na nekoliko motiva pejzažne tematike koje varira tijekom stvaralaštva. Od 1960-ih u motiviku uvodi mnoštvo alegorija i simbola što će u 1970-ima stvoriti djelomičnu hermetičnost u izrazu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.