Škola za 5+ na terenu u Torčecu

Dana 21. listopada 2019. započela su probna arheološka istraživanja položaja Međuriće 6 u okolici Torčeca. Radi se o položaju koj je dio većeg arheološkog lokaliteta Međuriće koji se nalazi između tokova potoka Vratnec i Gliboki, sjeverozapadno od Torčeca. Lokalitet je zabilježen od strane Ivana i Zlatka Zvijerca iz Torčeca koji su prvi prikupili površinske nalaze keramike s oranica na temelju kojih su položaji (njih 9) vremenski opredijeljeni. Što se tiče položaja Međuriće 6, na njemu su većinom prikupljeni ulomci keramike iz razdoblja kasnog željeznog doba i ranog srednjeg vijeka. Ovogodišnja su istraživanja nastavak probnih istraživanja koja su na položaju prvi puta provedena 2007. godine od strane dr. sc. Saše Kovačevića iz Instituta za arheologiju.

Ranije ove godine Muzej grada Koprivnice je na molbu polaznike grupe Škola za 5+, koju čine učenici viših razreda osnovne škole Braća Radić, organizirao arheološke radionice te posjet istraživanju arheološkog lokaliteta Kalinovac – Hrastova greda 1. Tom su prilikom učenici upoznati sa fazama i metodama arheološkog istraživanja, a u sklopu posjeta istraživanju pružena im je i prilika da i sami, barem na kratko, zasuču rukave i naprave svoje prve arheološke korake. Budući da je, na naše zadovoljstvo, posjet ternu i prvo arheološko iskustvo pojedne polaznike grupe dodatno zainteresiralo za arheologiju, dogovoren je nastavak suradnje te ponovni posjet novom arheološkom lokalitetu. Iako je interes za ponovni posjet bio velik, zbog obujma istraživanja i dužeg ostanka učenika na terenu, novu su priliku za iskopavanjem dobili učenici Tristan Gluhaković Talan, Marta Kukec, Katja Koščak i Ema Firšt, koji su nam se u srijedu, 23. listopada 2019. godine, u pratnji svog razrednika, Antonia Stipana, pridružili na terenu u Torčecu.

Prije početka istraživanja učenici su ukratko upoznati sa samim položajem i ciljem istraživanja, a tada je svima, uključujući i razredniku, podjeljen set alata – kanta, strugalica i fangla. Budući da su tijekom prošlog posjeta arheološkom terenu već imali priliku uklanjati sloj mlake (sloj stvoren erozijom tla vodom u kojem se zaržava arheološki materijal) ovog smo puta učenike zamolili da nam pomognu u definiranju dviju cjelina koje je dodatno trebalo provijeriti, tj. utvrditi radi li se o arheološkim objektima ili ostacima kontakta oranja sa sterilnim slojem pjeskovite zemlje. Nažalost, na našu žalost, nisu utvrđeni dodatni arheološki objekti, no učenici su, uz malu pomoć i sugestije voditelja istraživanja, prikupili veću količinu pokretnih arheoloških nalaza iz kontaktnog sloja koji su uklanjali – ulomke keramike, životinjske kosti, komad žrvnja, komade kućnog lijepa.

Nadamo se da je ovo novo arheološko iskustvo dodatno motiviralo mlade kolege te da će nam se i više njih moći pridružiti i u narednim arheološkim kampanjama. Do tada, želimo im uspješnu školsku godinu!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.