Skriveno lice Koprivnice

Muzej grada Koprivnice predstavlja novi interdisciplinarni edukacijsko-izložbeni projekt „Skriveno lice Koprivnice“ koji će se tijekom 10 mjeseci odvijati u koprivničkim kvartovima na jednakom broju lokacija. Stanovnici koprivničkih kvartova bit će pozvani da podijele sjećanja, donesu predmete i fotografije za koje misle da su važni za povijest kvarta o grada, intervjui će se snimiti, zabilježiti kamerom, a nakon toga će se priče urediti i predstavljati na novoj web stranici Skriveno lice Koprivnice. Tako će stanovnici Koprivnice koji to žele postati dio digitalnog muzeja grada.

Svaki stanovnik Koprivnice reći će da je njegov kvart poseban na svoj način. Koliko god pokušavali biti objektivni, činjenica je da u koprivničkom urbanom pejzažu neki kvartovi zauzimaju posebno mjesto. U arhitektonskom smislu koprivnički kvartovi su koloplet suprotnosti – osobito ako izuzmemo najuži centar definiran parkom arhitekturom kraja 19. i početka 20. stoljeća, iako i u njemu sve više prodiru nove tipologije koje sa sobom nose i nove vrijednosti. Međutim, u drugim kvartovima paralelno postoje stambeni blokovi i poslovne zgrade zajedno s ostacima grozdova manjih i blokovi za zbrinjavanje radnika koprivničkih tvornica. U svakodnevnom radu, promatranju i promišljanju grada i ljudi koji u njemu žive uvidjeli su prostor za istraživanje grada, razvoj vizualne pismenosti, učenje o kulturnoj baštini, ali i nedostatak interesa i razumijevanja uloge kulture i umjetnosti u suvremenom društvu, Muzej zato pokreće ovaj projekt sa ciljem unošenja promjene kroz povezivanje muzejskih stručnjaka i stanovnika grada te direktnog prenošenja znanja s jednih na druge. Kroz izravnu komunikaciju i interakciju sa stanovnicima koprivničkih kvartova pozvanih da sudjeluju u programu, na neposredan način približit će im se baština. Danas urbane sredine na svoje stanovnike ne prenose priče nekadašnjih pripovjedača koje nose mudrost, zabavu i skrivena  značenja važna za vrijedne spoznaje. Skriveno lice Koprivnice bi svoju dogradnju u budućnosti dobio kroz grupne i individualne istraživačke šetnje u kojima građani mogu pješačiti kroz kvartove upoznajući predstavljena mjesta i nalazeći nova, otkrivajući nepoznate i zanimljive priče.

Prva akcija dogodit će se u jednom od najstarijih koprivničkih kvartova – Brežancu. Posjetite nas tijekom dva dana u Hotelu Zrinski  i to – 18. svibnja od 14 do 18  sati i 19. svibnja od 11 do 15 sati.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.