SMILJKA PAVLOVIĆ, fotoreporterka

Pozivamo vas na otvorenje izložbe
SMILJKA PAVLOVIĆ, fotoreporterka
Galerija Koprivnica, petak, 10. srpnja 2015. godine u 20,30 sati


Smiljka Pavlović rođena je 1951. godine u Koprivnici. Završila je foto smjer u Školi za primijenjenu umjetnost u Zagrebu. Krajem 1971. godine otišla je na rad u Njemačku, a od 1972. radila je, kao jedna od prvih stalno zaposlenih fotoreportera u Njemačkoj, u dnevnim novinama u Felbachu. Od 1978. godine do umirovljenja 2014. godine radila je kod Zeitung Verlaga u Waiblingenu (u dnevnim novinama s tiražom od 50 000 primjeraka i tjedniku s nakladom od 250 000 primjeraka). Osim toga, surađivala je u fotomonografijama te sudjelovala na više zajedničkih izložbi njemačkih fotoreportera kao i na samostalnim izložbama fotografije u Njemačkoj, Francuskoj i Nizozemskoj.
Živi u Reimshalden-Grunbachu, e-adresa: ps1951@gmx.de

Katalog u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.