U petak otvaramo Métallon

Nakon drva, stakla i zemlje kao materijala za izradu baštinskih predmeta na red je došao metal čime se zatvara četverogodišnji programski ciklus kroz kojim je sveukupno predstavljeno 400 predmeta – ravnopravno raspoređeno po njih stotinu svake godine. U Galeriji Koprivnica 11. studenoga u 18 sati otvara se izložba po nazivom “Métallon” omogućena uz potporu Ministarstva kulture i medija, Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i Muzeja grada Koprivnice. Ovakve izložbe iz fundusa muzejskih ustanova nemjerljivo su nam važne budući da se u njima isprepliću veoma različite zbirke i teme. Na primjerima muzejskih predmeta istražuje se i predstavlja metal sa svim svojim razdvojbama, a radi se o predmetima različite pro­venijencije, vrijednosti, kvalitete i načina obrade. Metalni predmeti slojevito i kompleksno interpretiraju arheološku, tradicijsku, umjetničku, povijesnu i suvremenu kulturu upotrebe različitih metala na prostoru u Koprivnici i ne­posrednoj okolici.

Već će prema iskazanom posjetitelju biti razvodno koliko je kompleksno i izazovno bilo povezivati te predmete, a za ovu su prigodu muzejski stručnjaci prionu­li interpretiranju najkorištenijeg povijesnog materijala. Tako metal nalazimo kao arheološke nalaze u smislu rekonstrukcije nekadašnjeg svakodnevnog života u graditeljstvu i stanovanju te oružju, oruđu, nakitu i novcu, potom u predmetima svakodnevne upotrebe kako u gradu tako i na selu, tradicijskom recikliranju i povijesnoj sva­kodnevici, ali i u umjetnosti kroz skulpturu i reljef te konačno i u fotografiji. Među svim tim izdvojenim predmetima, ovoga puta naglasak je sasvim opravdano stavljen na obiteljsko srebro poznate koprivničke obitelji Malančec kroz desetak predmeta koji pripadaju kulturi stola građanske obitelji s prijelaza 19. na 20. sto­ljeće, a što se može vidjeti i na jednog od sačuvanih fotografija. Treba napomenuti još nešto. Srećom neki metali prilično dobro podnose is­pit vremena i kontinuirano nam odražavaju svoj izvorni sjaj trenutka svog nastanka, dok neki drugi ipak podliježu zubu vremena. Na mnogim arheološ­kim predmetima koji su bili u dugovremenom doticaju sa zemljom i njenom kiselosti bilo je potrebno provesti konzervatorsko-restauratorske zahvate, dok se na određenim provode tek mjere preventivne zaštite kako bi im se produljio životni vijek i sačuvalo za nadolazeća pokoljenja. Svaki metal na vanjski podražaj ne reagira jednako pa je tako željezo podložnije koroziji i propadanju nego li recimo plemeniti metali poput zlata ili srebra. Osim tih površinskih promjena, posjetitelj će kod metalnih predmeta jednostavno uo­čavati neki vid ukrašavanja shodno čemu je u sklopu izložbe dan osnovni pojmovnik vezan uz tehnologiju obrade i vrste metala te popis povijesnih razdobalja povezanih upravo uz otkrića pojedinih metala.

Ova izložba u Galeriji Koprivnici obrađuje i predstavlja muzejske predmete kroz procese otkrića, dobivanja i obrade metala pa do konačnog stvaranja uporabnih, ukrasnih i umjetničkih metalnih predmeta koji su u nekom tre­nutku postali trajna ostavština „naših starih“ i nasljeđe koje se ostavlja nekim novim generacijama.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.