U Peterancu otvaramo “1903. u Hrvatskoj”

U petak, 6. listopada 2023. godine u 17,00 sati u Galeriji skulptura Ivan Sabolić u Peterancu otvara se u naslovu navedena izložba koja je nastala u suradnji 13 hrvatskih muzeja, a u povodu 120. obljetnice hrvatskog narodnog pokreta 1903. godine. Inicijativu za ovu putujuću izložbu koja će se realizirati do kraja godine kod svih muzejskih partnera diljem Hrvatske dala je ravnateljica Muzeja Brdovec Silvija Limani koja potpisuje i autorsku koncepciju projekta. Radi se o izložbi na kojoj su prikazani događaji u krajevima od Primorja do Srijema koji su bili obuhvaćeni protumađarskim demonstracijama i nemirima 1903. godine koji su započeli upravo u Brdovcu. Cilj projekta je poticanje publike na usvajanje novih znanja o hrvatskom Narodnom pokretu 1903. u Austro-ugarskoj monarhiji i njegova kontekstualizacija u okviru fenomena narodnih – seljačkih ustanaka početkom 20. stoljeća i u konačnici umrežavanje i dugoročna suradnja među baštinskim institucijama. Do sada izložbu je vidjela publika u muzejskim ustanovama u Brdovcu, Karlovcu, Samoboru, Bjelovaru, Križevcima, Iloku i Muzeju seljačkih buna u Gornjoj Stubici.

Muzej grada Koprivnice predstaviti će prilog pod naslovom „Buna seljaka u podravskom selu Kunovec 1903. godine kao segment općeg protumađarskog narodnog pokreta“. Upravo je te godine i završila dvadesetogodišnja banska vladavina grofa Károlyja Khuen-Hédervárya koja je imala za posljedicu  uvođenje seljaštva kao najbrojnijeg dijela stanovništva u subjekt političkog života. Projekt koji će biti otvoren u Peterancu realiziran je u suradnji Muzeja grada Koprivnice, Općine Koprivnički Ivanec i Muzeja Brdovec. Svečano otvorenje uveličati će Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec koje će izvesti nekoliko narodnih pjesama i Udruga žena „Srca Kunovca“. Izložba će trajati zaključno do 20. listopada kada se seli u Sisak, potom Vinkovce, Varaždin i naposljetku Ivanić-Grad.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.