Ivan Šimetić – Kokošja juha s tjesteninom »Zlatka«

Autor: Ivan Šimetić (1924 – 2009)
Naslov predmeta: PODRAVKA JUHA IZ VREČIĆE – KOKOŠJA JUHA S TJESTENINOM »ZLATKA«
Naziv zbirke: Zbirka grafičkog i produkt dizajna
Naziv predmeta: grafički dizajn; industrijski dizajn; ambalaža
Materijal izrade: vrećica s otiskom
Tehnika izrade: reproduktivna grafika; bakrotisak u boji
Država nastanka: Ex Jugoslavija; Hrvatska
Mjesto nastanka: Koprivnica; Zagreb
Stilsko razdoblje: Dvadeseto stoljeće; šesto desetljeće
Godina nastanka: 1957.
Visina (cm): 16
Širina (cm): 12
Signatura: nema
MGKc 14445

Opis predmeta: Kokošja juha s tjesteninom sa slikom pijevca na žutoj podlozi i crvenom logotipu »Podravka« pripada antologiji dizajna ambalaže i primijenjene grafike u Hrvatskoj u 20. stoljeću. Ambalaža Kokošje juhe s tjesteninom »Zlatka« (1957) i Kokošje juhe s tjesteninom Podravka (1958) dvije su inačice idejnog rješenja koje je kroz čitav niz re-dizajna, tipografskih mutacija i tekničko-tehnoloških inovacija u proizvodnji i načinu pakiranja saživio do danas. Tipska vrečica za jednokratnu upotrebu, otisnuta tehnikom rotacijskog bakrotiska na papiru presvućenom tankim sloje metalne folije, od samog je početka trebala zadovoljiti tehničke i tehnološke uvjete proizvodnje u prehrambenoj industriji, ali isto tako skladištenja i prodaje proizvoda.

Interpretacija: Podravkina redizajnirana Kokošja juha s tjesteninom još se uvijek prozvodi i 2018. godine obilježava šezdeset godina kontinuiranog postojanja. Šezdeset godina u prehrambenoj industriji i marketingu, a posebno u oblikovanju i proizvodnji ambalaže druge polovice 20. stoljeća predstavlja više izuzeće nego pravilo, što u kontekstu globalne prehrambene industrije i korporativnog marketinga mogu doživjeti tek najtraženiji (najprodavaniji) brandovi. Činjenica je da su prodaja proizvoda i diktat tržišta ono što jedan brand poput Podravkine Kokošje juhe u vrečici održava u životu. Tipično rješenje za šezdesete godine 20. stoljeća svojom grafičkom jednostavnoću bilo je namijenjeno prodaji novog prehrambenog proizvoda, juhe iz vrečice kao gotovog jela koje se priprema 15-tak minuta i »koje olašava život domaćice«. Jednom osvojeno tržište i kupci naviknuti na određeni izgled proizvoda jedan su od razloga trajanja prepoznatljivog vizualnog identiteta.

O autoru:. Ivan Šimetić (1924 – 2009), akademski slikar i grafičar, u grafičkom i industrijskom dizajnu Hrvatske značajno je ime treće četvrtine 20. stoljeća, posebno na području oblikovanja ambalaže i primijenjene grafike. Oblikovao je niz likovnih rješenja i predložaka za ambalažu i reklame petog i šestog desetljeća 20. stoljeća. Tvrdnja kako je oblikovanjem najranijih Podravkinih juha iz vrečice, prije svega Kokošje juhe s tjesteninom, Ivan Šimetić obilježio šesto desetljeće dizajna u ondašnjoj prehrambenoj industriji u Hrvatskoj nije pretjerana. Desni profil šarenog pijetla na žutoj podlozi i crvenom logotipu, na ovim je prostorima još uvijek opća mentalna slika za instant juhu, baš kao što je to Warholova Campbellova juha u limenci na globalnoj razini. Oblikovanjem primjenjene grafike u prehrambenoj industriji, posebno na području ambalaže, Ivan Šimetić prati najnovija tehnička, tehnološka i likovna rješenja, što je u prehrambenoj industriji i marketingu izuzetno važno. Kako svoje radove nije označavao niti potpisivao, njegov rad na području grafičkog i industrijskog dizajna tek treba istražiti i obraditi. Razlog tomu je, između ostalog, i činjenica kako je upravo njegova ambalaža oblikovala naše vizualne kodove onog vremena. Osim Podravkinog pijetla na kokošjoj juhi s tjesteninom, dizajnirao je etiketu za Ožujsko pivo, Kraševu čokoladu za kuhanje, likere Maraskino te Badelov vinjak Cezar (sa propagandnom porukom Cezar- ili ništa!).

Comments are closed.