Franjo Hoti: Žena sa satom

Autor: Franjo Hoti
Naziv predmeta: crtež
Naziv zbirke: Zbirka starih i novih majstora
Naslov: Žena sa satom
Država nastanka: Hrvatska
Mjesto nastanka: Korija (kod Virovitice)
Datacija: 1972.
Tehnika/ materijal: papir/lavirani tuš
Dimenzije (visina x širina): 690 x 470 mm
Signatura: donji desni kut Hoti
Inventarna oznaka: MGK 2328

O autoru: Franjo Hoti rođen je 1931. godine u selu Novačka, u Prekodravskoj Podravini, a 1952. godine završava Učiteljsku školu u Zagrebu. Kao učitelj od 1953. do 1964. godine radi u Kupincu, Crnoj Mlaki, Zagrebu, Samoboru, Starogradečkom Marofu i Koriji. Godine 1964. postaje profesionalni slikar, član Zajednice umjetnika Hrvatske. U zagrebačkom Susedgradu 1974. godine otvara svoj atelje u kojem radi do svoje smrti. Umro je 2013. u 82. godini života. Hoti je zapamćen kao umjetnik koji stvara po strani, tiho i nenametljivo izlažući više u inozemstvu nego u domovini. U novijem hrvatskom slikarstvu vrlo rijetki su umjetnici koji su toliko vezani uz motiv čovjeka, sa izrazito snažnim socijalnim nabojem. U ranim radovima treperi suzdržan zov Zemlje, njezino tiho darivanje ranije nam dočarava tegobni seljački život a tako uspješno umiruje srce i um. On je u svoje umjetničko stvaranje ugradio dragocjena iskustva te nezaobilazne baštine kao osnovicu vlastite umjetničke artikulacije. Motive svojih slika traži među ljudima iz naroda. Slika žene, radnike, seljake, zanatlije pri radu i te motive transponira na svoj karakterističan monumentalan način.

Interpretacija: „Žena sa satom“ je crtež laviranim tušem na papiru tušem koji prikazuje figuru žene. Ona u rukama drži veliki sat na kojem će uskoro biti ponoć, figura stoji između dva stilizirana stabla. Radi tih bi se elemenata crtežu mogao pridodati epitet lirskih zapisa i odmak od putevima doslovnog i naturalističkog prikazivanja svijeta koji ga okružuje.

Comments are closed.