Za zaštitu muzejske građe osigurano 80 tisuća kuna

U rujnu 2019. godine Stručno vijeće Muzeja grada Koprivnice donijelo je Plan preventivne zaštite, konzervacije i restauracije Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 2020. – 2024. godine prema kojem se u navedenom razdoblju, sukladno dostupnim financijskim sredstvima, planira provoditi preventivna zaštita muzejske građe te konzervatorsko-restauratorski radovi. U dosadašnjem tijeku godine osigurana su sredstva za provedbu obje vrste zahvata u ukupnom iznosu od 80.000 kn, a trenutno je u tijeku postupak potpisivanja ugovora i izrada narudžbenica prema izvođačima konzervatorsko-restauratorskih radova te sortiranje materijala za preventivnu zaštitu.

S obzirom na činjenicu da se radovi financiraju iz triju izvora (Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Ministarstvo kulture i medija) pojedine je postupke zaštite bilo moguće započeti i ranije. Tako je restauratorica Štefica Nemec Panić provela restauraciju 6 djelomično i cjelovito sačuvanih srednjovjekovnih kožnih cipela, datiranih u prijelaz 15. na 16. stoljeće, pronađene tijekom arheoloških istraživanja utvrde Gorbonok kod Kloštra Podravskog, a u Hrvatski restauratorski zavod upućena je slika Ivana Generalića Peski. Tijekom ljetnih mjeseci u planu je restauracija građe iz etnografskih i povijesno-umjetničkih zbirki. Iz Zbirke predmeta vezanih uz vjerovanja, igre i običaje izdvojene su dvije glaže na kojima je tijekom prošle godine, od strane restauratorice Sare Riđički, provedena preventivna zaštita u svrhu očuvanja i stabilizacije predmeta do početka radova. Iz Zbirke naivne umjetnosti u ovoj su godini za restauraciju izdvojeni crteži: tri su djelo Mirka Viriusa, a jedan Dragana Gažija. Konzervatorsko-restauratorske radove nad njima provoditi će konzervator savjetnik Irena Medić (tvrtka Geo-Med d.o.o., Zagreb). Iz Zbirke arhitekture i urbanizma na restauraciju će u ovoj godini biti upućeno petnaestak nacrta različitih dimenzija na kojima će postupke provoditi tvrtka MK knjigovežnica i kartonaža iz Zagreba. Radi se o nastavku radova započetih prošle godine, a predmeti iz ove zbirke obuhvaćeni su i programom digitalizacije.

Sukladno planu nabave materijala za preventivnu zaštitu ovih je dana u Muzej dopremljen i materijal za provedbu istog. Radi se o različitim zaštitnim folijama, arhivskim beskiselinskim kutijama, kartonima, papirima, beskiselinskim fotoalbumskim kutijama, vodonepropusnim vrećicama koji se koriste za očuvanje muzejske građe. Iako potrebe Muzeja daleko premašuju mogućnosti nabave materijala za provođenje preventivne zaštite u svakoj se godini planski dogovaraju prioriteti, shodno čemu je i izrađen spomenuti plan. Iako su radovi na preventivnoj zaštiti muzejske građe cjelogodišnji posao najveći se dio ipak odvija tijekom ljetnih mjeseci, za vrijeme najpovoljnijih uvjeta za rad, a na čemu će se intenzivirati u nadolazećim danima.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.