Započela arheološka istraživanja na lokalitetu Koprivnički Ivanec – Log/Parag I

U srijedu, 3. rujna 2018. godine započela su sustavna arheološka istraživanja višeslojnog lokaliteta Koprivnički Ivanec – Log/Parag I. Radi se o lokalitetu koji je dio većeg kompleksa koji se, na zasad pet evidentiranih položaja, proteže uz južnu obalu nekadašnjeg toka potoka Gliboki. Sam je kompleks izuzetno zanimljiv i bogat, a o dugotrajnosti njegova funkcioniranja i privlačnosti položaja koji su zaposjedani svjedoče prikupljeni površinski nalazi keramike koji se datiraju kroz 3000 godina, od srednjega brončanoga doba do kasnoga srednjega vijeka.
Tijekom ovogodišnje kampanje istraživat će se položaj na kojem su, tijekom sustavnih terenskih pregleda, prikupljeni površinski nalazi koji upućuju na postojanje naselja iz mlađega željeznoga doba, antike, kasne antike i ranoga srednjega vijeka, te peći za taljenje željezne rudače. Temeljem navedenog, prilikom početka ovogodišnjih istraživanja postavljena su tri cilja: 1) definirati prostorni raspored i međusoban odnos naselja iz različitih vremenskih perioda; 2) definirati unutar kojeg su razdoblja funkcionirale peći za taljenje željezne rudače; 3) istražiti segment naselja iz razdoblja kasne antike budući da se radi o materijalu koji je na prostoru Podravine, ali i cjelokupne kontinentalne Hrvatske, izuzetno slabo istražen.
Istraživanja se planiraju izvoditi tijekom 17 radnih dana pod voditeljstvom Ivana Valenta, financijska sredstva za njihovu realizaciju osiguralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i  Koprivničko-križevačka županija dok je tvrtka Piškornica d.o.o. Koprivnica pružila logističku pomoć.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.