Zaštitni radovi na Zbirci naivne umjetnosti u 2021. godini

Postupci preventivne zaštite umjetnina te konzervatorsko-restauratorski radovi na umjetninama u Zbirci naivne umjetnosti nastavljeni su i u 2021. godini prema unaprijed određenom Planu preventivne zaštite, konzervacije i restauracije Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 2020. – 2024. godine kojim su, nakon pregleda Zbirke i konzultacija s restauratorima, utvrđeni prioriteti djelovanja.

Preventivna zaštita ove je godine krajem kolovoza i početkom rujna uključivala nastavak omatanja umjetnina Tyveg papirom u ljetnim kako bi se umjetnine, prvenstveno one bez okvira, zaštitile od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta u spremištima. Isti postupci planiraju se nastaviti i u narednom periodu. U Galeriji naivne umjetnosti i dalje se termohigrometrom svakodnevno bilježe mikroklimatski uvjeti izložbenih prostora. Postojanost odgovarajućih uvjeta doprinosi očuvanju zatečenog stanja umjetnina. Unatoč tome, neke od njih i dalje je potrebno podvrgnuti ozbiljnijim postupcima zaštite. Tako je početkom travnja slika Ivana Generalića Peski, (1975., ulje/staklo, 1050×1270 mm, MGK-HLB-188) upućena u Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu. U gornjem dijelu slike, u zoni neba, već prilikom preliminarnog pregleda konzervatora u 2019. godini uočene su okomite pukotine slikanog sloja, a u donjem je dijelu izražena diskoloracija zelenih i bijelih pigmenata koje su se vremenom pojačale. Slika je još uvijek u postupku konzervatorsko-restauratorskih radova koje provodi Magdalena Vlaho, kao i slika Ivana Večenaja Raspeće (1978., ulje/staklo, 820×760 mm, MGK-HLB-212). Povratak obje umjetnine očekuje se u što skorijem vremenu.

Konzervatorsko-restauratorski radovi nastavljeni su i na crtežima. Zaštitne postupke i procese na tri crteža Mirka Viriusa: Seljak nosi snop šiblja (1936., tuš/papir, 240×345 mm, MGKc-HLB-649); Gorice (1939., tuš/papir, 225×300 mm, MGK-HLB-650); Seosko dvorište (1938., tuš/papir, 210×295 mm, MGK-HLB-651) i jednom Dragana Gažija: Pečenje rakije (1950., tuš/papir, 355×460 mm, MGK-HLB-402) tijekom lipnja provela je dugogodišnja suradnica Muzeja Irena Medić sa suradnicima (Konzervator Geo-Med d.o.o., Zagreb). Postupak čišćenja uključivao je odstranjivanje naslaga ustajalih čestica prašine s lica tako i naličja crteža, potom uklanjanje izraženih žutosmeđih mrlja koje su bile rasprostranjene po cjelokupnoj površini slika. Na crtežima su potom provedeni postupci dezinfekcije te neutralizacije. Nakon toga provedena je restauracija crteža metodom klasične ručne restauracije, pri čemu su s posebnom pažnjom ojačani teže oštećeni rubovi crteža te dublje zaderotine i nedostatni dijelovi uglova. Radi što boljeg čuvanja tj. sigurne pohrane, crteži bez okvira pohranjeni su zaštitne košuljice od beskiselinskog kartona i inertne prozirne folije.

Prema Planu u ovoj su godini provedene i stručne konzultacije i savjetovanja vezane uz umjetnine iz fundusa izložene u Parku skulptura ispred Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama. Tri su skulpture pritom izložene u natkrivenom prostoru ulaznog atrija Galerije dok se dvije nalaze ispred Galerije. Kolege iz HRZ-ovog odjela u Ludbregu posjetili su Hlebine te zaključili kako je skulpture izložene nepogodnim vanjskim atmosferilijama (Bara Mustafa, Hlebinska narodna nošnja, 1974., drvo/rezbareno, 2100 x 620 x 600 mm, MGK-HLB-144 i Dragica Belković, Martin Hegedušić, Hlebinska mati, 1974., drvo/rezbareno, 2040 x 700 x 640 mm, MGK-HLB-139) nužno preseliti u suh i natkriven prostor kako bi se zaštitile od daljnjeg propadanja te su na istima nužni konzervatorsko-restauratorski postupci. Unatoč tome, u nedostatku dovoljnih financijskih sredstava, radovi zasad nisu provedeni. Njihova provedba nastojat će se realizirati u narednim godinama. Ipak, kako bi se dokumentacija postojećeg stanja što bolje sačuvala, odnosno bila što potpunija Ilija Cikač izvršio je sveobuhvatno snimanje skulptura dronom na temelju kojih će se izraditi 3 D model navedenih umjetnina.

Konzervatorsko-restauratorski radovi se i u narednim godinama nastavljaju u skladu s planiranim i trenutnim financijskim mogućnostima. Sve zaštitne radove na Zbirci omogućila je potpora nacionalne (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske) i lokalne zajednice (Koprivničko-križevačka županija i Grad Koprivnica) koja je prepoznala važnost ovih postupaka i pravovremenog djelovanja kako bi u sinergiji s muzejskim radnicima i stručnjacima osigurali dostupnost i odgovarajuću kvalitetu vrijedne i značajne baštine. Ipak, najvažnije je provoditi kontinuiranu i pravilnu preventivnu zaštitu te praćenje stanja umjetnina kako bi se potreba za većim zahvatima smanjila i svela na minimum.

Fotografije:
Mirko Virius, Seljak nosi snop šiblja, 1936., tuš/papir, 240×345 mm, MGK-HLB-649 – prije i poslije konzervatorsko-restauratorskih radova
Mirko Virius, Gorice, 1939., tuš/papir, 225×300 mm, MGK-HLB-650 – prije i poslije konzervatorsko-restauratorskih radova
Mirko Virius, Seosko dvorište, 1938., tuš/papir, 210×295 mm, MGK-HLB-651 – prije i poslije konzervatorsko-restauratorskih radova
Dragan Gaži, Pečenje rakije, 1950., tuš/papir, 355×460 mm, MGK-HLB-402 – nakon konzervatorsko-restauratorskih radova
Snimanje skulptura dronom za potrebe detaljne dokumentacije i bilježenja stanja građe
Kolege iz HRZ-a Zagreb i Ludbreg u obilasku Parka skulptura ispred Galerije naivne umjetnosti

Bookmark the permalink.

Comments are closed.