Završena sustavna arheološka istraživanja lokaliteta Đurđevac – Sošice u 2018. godini

U razdoblju od 15. svibnja do 10. srpnja na položaju Sošice kod Đurđevca provođena je treća sezona sustavnih arheoloških istraživanja srednjovjekovne crkve Sv. Jurja. Cilj ovogodišnjih istraživanja bilo je istraživanje grobova na prostoru broda i svetište srednjovjekovne crkve tj. njezinih faza koje su okvirno datirane između kraja 12. i početka 16. stoljeća.
Tijekom dosadašnjih je istraživanja definirano nekoliko građevinskih faza i podfaza crkve, a ovogodišnjim su istraživanja zaokružene i spoznaje o cjelokupnom arhitektonskom razvoju ovog kopleksa definiravanjem cjelokupnog tlocrta sakristije i ranijeg zvonika koji je funkcionirao u sklupu građevinske faze crkve čije se fukcioniranje datira do trenutka izgradnje velike kasnosrednjovjekovne crkve, tj. do kraja 15./početka 16. stoljeća.
Iako je na početku istraživanja planirano istraživanje svih grobova koji se nalaze na prostoru broda i svetišta crkve koja su funkcionirale do kraja 15./početka 16. stoljeća, izrazito stratigrafski bogata zatečena situacija uvjetovala je detaljniju dokumentaciju, interpretaciju i analizu zatečenih arheoloških struktura i objekata čijim je istraživanjem prikupljena velika količine manjih metalnih nalaza svakodnevne upotrebe (novaca, prstena, naušnica i uporabnih predmeta – kopči i ostruga). Također, tijekom ovogodišnje je kampanje zabilježeno preko 120 grobova koji su relativno-kronološki raspoređeni u 4 faze pokopavanja i koji, prema trenutnim radnim interpretacijama, odgovaraju razvoju i promjenama koje se zbivaju u organizaciji te dogradnjama i prgradnjama unutar samog sakralnog objekta.
Nakon privremene zaštite lokaliteta, kojom će se završiti ovogodišnja istraživanja, uslijediti će preliminarna obrada prikupljnih nalaza, njihova restauracija te izrada izviješća o rezultatima ovogodišnjih istraživanja.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.