Zbirka etnografskog tekstila – kulturno dobro

U Muzej grada Koprivnice, ovih dana stiglo je Rješenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske, kojim Zbirka etnografskog tekstila Etnografskog odjela ima svojstvo kulturnog dobra. To je prva muzejska zbirka koja je nakon višemjesečnog rada kustosice Zbirke i muzealaca na pripremi, stručnoj obradi i dokumentaciji muzejskih predmeta, kao kulturno dobro upisana na Listu zaštićenih kulturnih dobara u javnu knjigu, Registar kulturnih dobra Republike Hrvatske.Zbirka je izuzetno vrijedna, jer su za nju od početka rada Muzeja sustavno prikupljani tekstilni predmeti koji predstavljaju bogatu i raznoliku baštinu tradicijskog tekstilnog rukotvorstva Grada Koprivnice i koprivničke Podravine, koja kroz raznolikost materijala, boja, ornamenata, tehnika ukrašavanja i kreativnosti Podravaca, pokazuje isprepletenost različitih kulturnih utjecaja koji su kroz povijest utjecali na stvaranje i oblikovanje našeg lokalno-regionalnog identiteta. Čine ju tekstilni predmeti posoblja, ručnici, oprema za krevet, stolnjaci, zidne krpe, izrađeni od tkanog domaćeg platna, ukrašeni tehnikom tkanja na prebor i različitim tehnikama veza. Uglavnom su se upotrebljavali za ukrašavanje životnog prostora. Tu su i odjevni predmeti kao sastavni dio kulture odijevanja našeg kraja. To su dijelovi tradicijske narodne nošnje Podravine, od kojih je najveći broj predmeta prikupljen na lokalitetu Koprivnički Ivanec.

Kao pokretno kulturno dobro, Zbirka etnografskog tekstila je dio naše pokretne materijalne i nematerijalne kulturne baštine, ona je jedinstvena i sastavni je dio našeg lokalno-regionalnog identiteta. Zaštitom i očuvanjem kulturnog dobra kao dijela kulturne baštine, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, njenu afirmaciju, stimulaciju ekonomske konkurentnosti i kvalitetnijeg života u europskom okruženju. Kulturno dobro – muzejski predmeti Zbirke katalogizirano su kulturno blago koji predstavljaju raznolikost lokalne kulturne baštine, što otvara niz različitih mogućnosti njihove intenzivnije i kreativnije uključenosti u njezin održivi razvoj.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.