Arheološke zbirke

Stručni djelatnik:
Ivan Valent, kustos arheolog

Arheološka istraživanja u Podravini nemaju tako dugu povijest kao neke druge regije Hrvatske te se uklapaju u sliku istraženosti kakva je uostalom i na ostalom području sjeverozapadne Hrvatske. Sagleda li se broj arheoloških istraživanja u proteklih stotinjak ili nešto više godina na istom području, uvidjet će se kako su ona malobrojna u usporedbi s, primjerice, prostorom istočne Slavonije, Istre ili središnje Dalmacije. No, područje Podravine uistinu obiluje arheološkim nalazištima i nalazima – od kamenodobnih pa sve do novovjekovnih ostavština ljudske djelatnosti.

Ubrzo po smrti dr. L. Brozovića, u Muzej grada Koprivnice 1964. godine dolazi arheologinja Sonja Kolar, kao jedini kustos Muzeja, a ravnatelj je godinu dana ranije postao Franjo Horvatić, koprivnički učitelj povijesti. U to je vrijeme gospodarska i ekonomska kriza na razini države bila na vrhuncu te je, sukladno tome, pogodovala manjem broju terenskih istraživanja u Podravini. No, Sonja Kolar se i u nedostatku financijskih sredstava bavila, pored osnovne muzejske djelatnosti, značajnim terenskim radom sustavno obilazeći područje koprivničke Podravine i bilježeći osnovne podatke o brojnim arheološkim lokalitetima. Najveći doprinos u istraživanjima pretpovijesnih podravskih kultura pružio je Zorko Marković, dugogodišnji arheolog u Muzeju grada Koprivnice (1978. – 2000.). Antičkim razdobljem krajem 1970-ih i početkom 1980-ih godina bavili su se Ivan Šarić i Željko Demo iz Zagreba. Ranosrednjovjekovno razdoblje Podravine u posljednjih 15 godina intenzivno istražuje Tajana Sekelj Ivančan s Instituta za arheologiju, a posljednjih se godina mlađim srednjovjekovnim razdobljima ponajviše bavi Robert Čimin.

Zbirke sačinjavaju 6 zbirki, a broje ukupno preko 10.000 predmeta…

Zbirka paleontologije
Zbirka pretpovijesti
Zbirka antike
Zbirka srednjeg vijeka
Zbirka novog vijeka
Zbirka numizmatike

 

 

Comments are closed.