Zbirka srednjeg vijeka

Voditelj zbirke:
Ivan Valent, kustos arheolog

Zbirka srednjeg vijeka najvećim dijelom obuhvaća predmete prikupljene prilikom arheoloških iskopavanja nekolicine srednjovjekovnih lokaliteta, ali jedan dio metalnih nalaza potječe iz šljunčara uz rijeku Dravu. Zbirka ukupno broji oko 1.500 predmeta, a pritom najveći broj pripada manjim ili većim ulomcima keramičkog posuđa, a među kojima je 50-ak njih restaurirano u cjelovitu posudu. Među metalnim predmetima nalazi se manji broj kasnosrednjovjekovnih mačeva, kaciga, sjekira i druge vrste oruđa i oružja.

Pored keramičkih i metalnih nalaza, u zbirci se nalaze i kameni predmeti, među kojima je jedan dio izložen u veži Muzeja grada Koprivnice. Oni pripadaju kamenoj plastici franjevačke srednjovjekovne crkve Blažene Djevice Marije u Koprivnici, koja se nalazila na mjestu današnje crkve sv. Nikole biskupa u središtu Koprivnice. Crkva i groblje istraživani su 2014./15. godine te su pokazali kontinuitet korištenja prostora od 12. stoljeća do današnjih dana. Prepoznat je tlocrtni oblik . Jedan dio predmeta u zbirci pronađen je prilikom tih iskopavanja.

Preostali izloženi dio kamenih predmeta pripada ostacima arhitekture utvrde Kamengrad koja se nalazila u Starigradu kraj Koprivnice. U razdoblju od 1982. do 1984. godine provedena su početna arheološka istraživanja utvrde i pripadajućeg groblja podno utvrde oko crkve sv. Emerika. Voditelj tih istraživanja bio je Željko Demo iz Arheološkog muzeja u Zagrebu, a tijekom iskopavanja istražen je istočni podzid utvrde u dužini od 41 m s potpornim zidovima, dio temelja crkve i ukupno oko 115 kosturnih grobova. Pored toga, pronađena je i velika količina izuzetno vrijednog pokretnog arheološkog materijala (strelice samostrela, buzdovan, ostruge, škare, pređice, novac itd). Iskopavanja su nastavljena tijekom ljeta 2013. godine kada su provedena opsežna istraživanja koja je polučila određena nova saznanja, ali i dokazala slabu očuvanost tog povijesno iznimno važnog srednjovjekovnog burga.

Veći broj predmeta, odnosno njih preko 500 inventiranih, pronađen je prilikom sustavnih arheoloških istraživanja Instituta za arheologiju u razdoblju od 2002. do 2008. godine u Torčecu na lokalitetima: Prečno pole I, Ledine, Blaževo pole 6, Pod gucak, Pod panje, Rudičevo, Cirkvišče i Gradić. Iskopavanja su rezultirala zaokruženoj sustavno istraženoj mikrocjelini s potvrdom kontinuiteta korištenja prostora od ranog do kasnog srednjeg vijeka. Rezultati iskopavanja prezentirani su objavom 2010. godine u opsežnoj monografiji Podravina u ranom srednjem vijeku.

Od 2009. godine Robert Čimin provodi veći broj iskopavanja srednjovjekovnih lokaliteta prilikom kojih je prikupljena veća količina građe kojom je upotpunjen fundus ove srednjovjekovne zbirke. Do 2012. godine provedena su sustavna arheološka iskopavanja kod virovske župne crkve sv. Martina koja su iznjedrila kasnosrednjovjekovnu gotičku crkvu sv. Martina te 160 grobnih kostura pokapanih u kontinuitetu od sredine 15. pa do kraja 17. stoljeća. Grobovi su sadržavali veći broj dijelova nošnje u obliku pojasnih kopči, prstenja, kopči, oglavlja i slično.

Od 2013. godine istraživana se srednjovjekovna naselja u okolici Podravskih Sesveta (Zgruti, Ruškova greda) te utvrda Gorbonok prilikom kojih je prikupljena veća količina keramičkog materijala datiranog od 12. pa do sredine 16. stoljeća. Ta je građa dobra podloga u stvaranju sistematizirane tipologije keramičkog posuđa u razvijenome i kasnome srednjemu vijeku, što u ovom trenutku izostaje.

Osnovna literatura:

1. ČIMIN, Robert: Virovska kapela Sv. Martina iz 17. stoljeća. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3. ser., sv. XLIII, Zagreb: Arheološki muzej, 2010., 111-125.
2. ČIMIN, Robert: Ecclesia sancti Martini de Prodauiz. Četverogodišnja arheološka istraživanja kod crkve sv. Martina u Virju (2009-2012). Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, katalog izložbe, 2013.
3. ČIMIN, Robert: Prilagodbe u arhitekturi podravskih utvrđenja pojavom osmanlijske opasnosti. // Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja XIII/26, Koprivnica, 2014., 5-19.
4. DEMO, Željko: Castrum Keukaproncha/Kuwar – počeci istraživanja. // Podravski zbornik ’84 (ur. Franjo Horvatić), Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 1984., 320-360.
5. KRZNAR, Siniša: Pregled dosadašnjih arheoloških istraživanja na lokalitetu Torčec – Cirkvišče. // Podravski zbornik 39 (ur. Robert Čimin), Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 2013., 173-180.
6. SEKELJ IVANČAN, Tajana: Slučajni nalaz ognjišta na lokalitetu Borovljani – Srednje brdo kraj Koprivnice i slični srednjovjekovni nalazi evidentirani na području sjeverne Hrvatske. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 17, Zagreb: Institut za arheologiju, 2000., 67-88.
7. SEKELJ IVANČAN, Tajana: Župna crkva … sancti Stephanis regis circa Drauam – prilog tumačenju širenja ugarskoga političkog utjecaja južno od Drave. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 25, Zagreb: Institut za arheologiju, 2008., 97-118.
8. SEKELJ IVANČAN, Tajana: Podravina u ranom srednjem vijeku. Rezultati arheoloških istraživanja ranosrednjovjekovnih nalazišta u Torčecu. Zagreb: Institut za arheologiju, 2010.
9. SEKELJ IVANČAN, Tajana: Pregled dosadašnjih arheoloških istraživanja na lokalitetu Virje – Volarski breg / Sušine // Podravski zbornik 40 (ur. Robert Čimin), Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 2014., 159-166.
10. SEKELJ IVANČAN, Tajana; TKALČEC, Tatjana: Arheološko nalazište Torčec – Cirkvišče. // Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja II/4, Koprivnica, 2002., 5-36.
11. SEKELJ IVANČAN, Tajana: TKALČEC, Tatjana: Arheološko nalazište Torčec – Gradić. // Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja III/6, Koprivnica, 2004., 71-106.
12. SEKELJ IVANČAN, Tajana; KUŽIR, Snježana; BAUER, Mario; MARKOVIĆ, Zorko: Slučajni nalaz lubanje Canis familiaris položene u srednjovjekovnu keramičku posudu s lokaliteta Torčec – Cirkvišće kraj Koprivnice. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 15-16, Zagreb: Institut za arheologiju, 1999., 61-79.

Comments are closed.