Zbirka tradicijskog gospodarstva

Voditelj zbirke:
Marija Mesarić, viši kustos etnolog

Zbirku tradicijskog gospodarstva čine predmeti koji su vezani uz poljodjelstvo kao primarnu gospodarsku djelatnost tradicijskog načina života Podravine. To su raznovrsni alati i strojevi za obradu zemlje, uzgoj vinove loze, žitarica, voća i povrća. Uz njih, dio Zbirke su alati i oruđa za sprezanje stoke, oruđa i zamke za lov i ribolov, košnice za pčelarstvo te raznolika sredstva za prijenos i prijevoz (košare, spremnici, kola, sanjke).

Comments are closed.