Zavičajna zbirka

Zbirka objedinjuje tiskanu i rukopisnu baštinu koja čini dio bogate kulturne tradicije koprivničke Podravine pa kao takva predstavlja posebnu vrijednost knjižnice. Nastala je prikupljanjem publikacija objavljenih u zavičaju, o zavičaju, publikacija zavičajnika objavljenih bilo gdje u svijetu, publikacija tiskanih u zavičaju, poglavito onih tiskanih do 1950., kod koprivničkih tiskara Kostinčera, Neugebauera, Vinka Vošckog, Senjana, Kuzmića, braće Loborec ili u  Koprivničkoj tiskari. Vrsta građe koja se prikuplja je raznolika. Uz monografije  i koprivničke novine i časopise, zbirku posebno obogaćuju arhivalije i note. Od ostalih vrsta valja spomenuti bibliografije, godišnjake, kalendare, turističke vodiče, planove naselja, karte, raznovrsne kataloge, plakate, polupublikacije i efemernu građe. Vrijednost  zavičajne zbirke jest  i u tome što teži cjelovitosti – sustavno se nadopunjuje novom građom, ali se pokušava nadopuniti i starim izdanjima koja nedostaju u zbirci. Zavičajnom korpusu pripadaju i osobne knjižnice poznatih zavičajnika Mihovila Pavleka Miškine i Ivana Sabolića, te jedna obiteljska knjižnica koja je zajedno sa cjelokupnom imovinom poznate koprivničke odvjetničke obitelji Malančec, kao legat ostavljena Gradu, a Muzeju dana na upravljanje.

 

Comments are closed.