Zbirka Judaica

Voditelj zbirke:
Dražen Ernečić, viši kustos povjesničar

Zbirka Judaica sadrži vjerske i osobne predmete i muzejsku građu koja se odnosi na djelovanje Židova od njihovog dolaska u Koprivnicu 1800. godine te djelovanje i razvoj Židovske općine Koprivnica od njezinog osnutka u 19. stoljeću do danas. Poseban naglasak stavljen je na memorijalni karakter zbirke. Židovska općina Koprivnica od svog osnutka bila je temelj razvoja zajednice i njezinog vjerskog i nacionalnog identiteta. Zbirka Judaica prikuplja i obrađuje predmete vezane uz nekoliko naraštaja koprivničkih Židova koji su u dva stoljeća prošli mukotrpni put od zakonskog stjecanja građanske ravnopravnosti i integracije u život građanske Koprivnice te uključivanje pripadnika židovske zajednice u gospodarski, društveni i javni život grada, stjecanje ugleda i zavičajnosti kojom postaju koprivnički građani. Zbirka Judaica osnovana je 1996. izdvajanjem predmeta židovske provenijencije vjerskog i svjetovnog karaktera iz nekadašnje kulturno-povijesne zbirke Muzeja grada Koprivnice. Sinagoga iz druge polovice 19. stoljeća sagrađena u središtu Koprivnice te Židovsko groblje u zapadnom dijelu grada Koprivnice bili su (i ostali) simboli židovske zajednice i njene društvene afirmacije. U međuratnom razdoblju, sve do 1941. godine i vremenu Holokausta zajednica ima između 200 i 300 članova, a mnogi istaknuti članovi židovske zajednice bili su uspješni trgovci, poduzetnici, industrijalci, bankari, liječnici, odvjetnici, glazbenici, arhitekti, znanstvenici i intelektualci. Razvoj i rast Židovske općine Koprivnica prekinut je 1941. godine. Nakon Drugog svjetskog rata zajednica je svedena na desetak članova, a preživjeli Židovi nastoje obnoviti život Židovske općine Koprivnica kao kulturne institucije memorije koja okuplja vjernike i ateiste, bez obzira na tradicionalne poglede na vjeru i način života, stavljajući naglasak na kulturni i prosvjetiteljski rad te brigu o baštini i nasljeđu predaka.

 

Comments are closed.