Zbirka sakralne umjetnosti

Voditelj zbirke:
Draženka Jalšić Ernečić, viši kustos povijesti umjetnosti

Zbirka sakralne umjetnosti jedna je od najstarijih muzejskih zbirki. Zbirka sadrži pedesetak slika i isto toliko polikromirane drvene oltarne plastike 17. i 18. stoljeća koja je prikupljena od pojedinaca ili iz sakralnih spomenika koprivničke Podravine. Predstavlja zanimljiv i cjeloviti prikaz provincijalnih umjetničkih dometa u koprivničkoj Podravini ”između gotike i baroka”, odnosno kasnobaroknog razdoblja iz vremena obnove crkvene umjetnosti. Umjetnine su akvizirane izvan sakralne upotrebe je na terenu, uglavnom na crkvenim tavanima, župnim dvorovima i u privatnom posjedu, a pronašao ih je i prikupio osnivač i prvi ravnatelj Muzeja grada Koprivnice dr. Leander Brozović, o čemu je zabilježio precizne podatke u ”Dnevnicima” prikupljene građe. Između 1951. i 1963. godine, te 1975. i 1989. godine jedan manji dio od desetak slika i skulptura izložen je u stalnom postavu Muzeja u neprimjerenim mikroklimatskim uvjetima. U vrijeme neposredne ratne opasnosti u vrijeme Domovinskog rata 1991. – 1995. cjelokupna Zbirka sakralne umjetnosti Muzeja grada Koprivnice pohranjena je u podrumu starog Magistrata koji je u više navrata plavljen, što je dodatno oštetilo predmete koji su ionako bili u izuzetno lošem stanju. Posebno je stradala pozlata na polikromiranoj drvenoj plastici koja se uslijed sušenja počela ljuštiti i otpadati. Zapravo se radilo o indirektnim ratnim štetama na pokretnim kulturnim dobrima nastalim uslijed nepostojanja uvjeta za primjerenu muzejsku pohranu i čuvanje muzejske građe, nekontroliranih mikroklimatskih uvjeta i loše tehničke manipulacije muzejskim predmetima.

Zbirka sakralne umjetnosti Muzeja grada Koprivnice bila je u izrazito lošem stanju zbog neprimjerenog smještaja stoga je 2003. godine pokrenuta je sustavno planirana višegodišnja zaštita zbirke kao cjeline, od cjelovitih konzervatorsko-restauratorskih zahvata, preko primjerene pohrane u muzejskim spremištima do sustavne obrade, publiciranja i izlaganja. U izložbenom prostoru Starog magistrata 2008. godine uređen je i za javnost otvoren stalni muzejski postav Zbirke sakralne umjetnosti u kojem su izložene restaurirane umjetnine. Stalni postav se svake godine nadopunjuje sa novim predmetima (slikama i skulpturama) koji se restauriraju tijekom godine, odnosno novim akvizicijama recentne produkcije sakralne umjetnosti.

 

Comments are closed.