Znanstveni skup „Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske“

Institut za arheologiju u Zagrebu i Arheološki muzej u Zagrebu dana 4. lipnja 2014. godine organizirali su međunarodni znanstveni skup koji se bavio temama i problematikom arheoloških istraživanja groblja u kontinentalnoj Hrvatskoj. Pokriveno je široko vremensko razdoblje od ranog srednjeg vijeka (7. st.) pa sve do novog vijeka (18. st.), odnosno vremenski period od preko 1.000 godina tijekom kojeg su se pogrebni običaji mijenjali i prilagođavali svjetonazoru određenog vremena.

Cilj skupa bio je prezentirati rezultate novijih istraživanja sakralnih objekata i groblja, donijeti nove interpretacije starih istraživanja i razmišljanja te definirati stanje i zadatke koji arheološkoj struci predstoje u proučavanju navedene teme. Na skupu je predstavljeno 14 zanimljivih predavanja, a sudjelovali su arheolozi i antropolozi iz vodećih ustanova u Republici Hrvatskoj (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu, Institut za arheologiju, Hrvatski restauratorski zavod, Institut za antropologiju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti), gosti iz Slovenije (Andrej Pleterski, Inštitut za arheologijo) i Irske (Mario Novak, Dublin University), a među ostalim pozvani su i pojedini arheolozi manjih lokalnih muzeja (Gradski muzej Vinkovci, Gradski muzej Nova Gradiška i Muzej grada Koprivnice).

Robert Čimin, kustos koprivničkog muzeja, održao je predavanje „Posebnosti kasnosrednjovjekovnog groblja uz župnu crkvu sv. Martina u Virju“ u kojem se osvrnuo na rezultate četverogodišnjih arheoloških iskopavanja (2009-2012) pored virovske crkve. Poseban naglasak stavljen je na pogrebne običaje koji se razlikuju od drugih istovremenih groblja u sjevernoj Hrvatskoj, a neposredno mogu ukazati i na kvalitetniji život nekadašnjih stanovnika Virja. Tamo se pojavljuje iznimno velik broj drvenih sanduka (70%), postoji mali broj presijecanja grobnih kostura tijekom dugog korištenja (20%) od oko 300 godina, potvrđeno je postojanje obiteljskih grobnica (običaj koji je prisutan i danas), a sve to pored vrlo dobre očuvanosti osteološkog materijala ukazuje na mogućnost obilježavanja i održavanja grobnih mjesta, nešto što do sada u kontinentalnoj Hrvatskoj nije imalo materijalnu potvrdu.

Nakon skupa uslijedila je promocija knjige dr. sc. Mirsada Sijarića, voditelja odjela Nacionalnog muzeja Bosne i Hercegovine, pod nazivom „Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka“. Tijekom promocije neizostavna je tema bila teška situacija muzealaca u susjednoj BIH, gdje je više muzejskih ustanova zatvoreno za javnost, a čiji djelatnici utjehu pronalaze u izdavanju ovakvih monografskih djela.

(RČ, 2014.)

Fotogalerija:

http://www.iarh.hr/index.php/galerije/119-medunarodni-znanstveni-skup-groblja-i-pogrebni-obicaji#!prettyPhoto[gallery1]/0/

Program skupa:

8.30 – 9.00 okupljanje sudionika

9.00 Pozdravni govori – Marko Dizdar, ravnatelj Instituta za arheologiju

Željko Demo, muzejski i znanstveni savjetnik

9.20 Mirja Jarak: Arheološko-kulturna određenja u interpretaciji ranosrednjovjekovnih grobnih nalaza iz Čađavice i Brestovca

9.40 Anita Rapan Papeša: Prethodna razmišljanja o prilozima keramičkih lonaca i njihovom sadržaju u avarodobnim grobovima na lokalitetu Nuštar/Dvorac

10.00 Zrinka Premužić, Tajana Trbojević Vukičević, Petra Rajić Šikanjić, Anita Rapan Papeša: Životinjske kosti kao prilozi na avarodobnom groblju iz Nuštra

10.20 Krešimir Filipec: Pokopi u zgrčenom i poluzgrčenom položaju na groblju uz crkvu Majke Božje Gorske u Loboru

10.40 Juraj Belaj, Filomena Sirovica: Kamenom obloženi grobovi na nalazištu Ivanec – Stari grad

11.00 Rasprava

11.15 Pauza

11.30 Siniša Krznar, Željka Bedić: Neuobičajeni ritus pokopavanja u srednjem i novom vijeku

11.50 Vlasta Vyroubal, Tajana Pleše, Mario Novak, Jozo Perić Peručić: Rezultati antropološke analize ljudskog osteološkog materijala pronađenog u crkvi pavlinskog samostana Svih svetih u Strezi

12.10 Marijana Matijević: Zaštitna istraživanja oko i u crkvi svetog Augustina u Velikoj

12.30 Željko Demo: Nekoliko misli i opažanja o pogrebnim običajima i pokapanju na groblju Drinovci-Greblje

12.50 Robert Čimin: Posebnosti kasnosrednjovjekovnog groblja uz župnu crkvu sv. Martina u Virju

13.10 Rasprava

13.25 Pauza

13.40 Tatjana Tkalčec: Odabir mjesta za pokop djece u novom vijeku na primjeru Crkvara kod Orahovice

14.00 Ana Azinović Bebek, Andrej Janeš: Groblje oko crkve sv. Nikole Biskupa u Žumberku

14.20 Marijana Kljajić, Mario Šlaus: Rezultati antropološke analize ljudskog osteološkog materijala s nalazišta Žumberak – sv. Nikola Biskup

14.40 Marija Mihaljević, Marina Matković, Jelena Gložinić, Antun Tonko Jakobović: Konzervatorsko-arheološka istraživanja srednjovjekovnog nalazišta (crkve sv. Marije?) Njive kod Ivandola 2013.

15.00 Rasprava i zaključna riječ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.