AKO TEBE ZABORAVIM…

Hrvatski povijesni muzej u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom priredio je izložbu „AKO TEBE ZABORAVIM … Holokaust u Hrvatskoj 1941. – 1945. / zadnje odredište Auschwitz“ u srijedu, 5. veljače 2020. godine u Francuskom paviljonu u Zagrebu i to na inicijativu Ministarstva kulture i u partnerstvu sa Studentskim centrom Zagreb. Izložba se tematski odnosi na stradanja Židova iz Hrvatske za vrijeme Drugoga svjetskog rata s posebnim naglaskom na sudbine Židova deportiranih u Koncentracijski logor Auschwitz-Birkenau u Poljskoj. Otvorena je u Francuskom paviljonu, autentičnom mjestu stradanja Židova iz Zagreba i drugih mjesta Hrvatske ispred kojega su bili sabirani i deportirani željezničkim vagonima u koncentracijske logore. U okviru četiri tematske cjeline, prikazane su pojedinačne sudbine stradalnika, posebice Židova. Organizatori i izvršitelji zločina predstavljeni su unutar pojedinih tematskih cjelina s obzirom na kontekst, njihovu ulogu u datom vremenu i prostoru.

Izložbu je otvorio predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, a na otvorenju su govorili Oleg Mandić (preživjeli dječak koji je zatvorio vrata Auschwitza) i Matea Brstilo Rešetar (ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja). Za spomenutu izložbu Muzej grada Koprivnice ustupio je nekoliko predmeta iz Zbirke Judaica te dvadesetak tiskovina i fotografija, a svečanom otvorenju su prisustvovali ravnatelj Robert Čimin i kustosi Draženka Jalšić Ernečić i Dražen Ernečić. Izložba u Zagrebu ostaje otvorena do 21. travnja 2020. godine, a već krajem istog mjeseca predstavit će se u koprivničkoj Sinagogi.

Izložbena građa – sudbine ubijenih, svjedočanstva preživjelih, sačuvani, malobrojni izvorni predmeti iz logora, fotografije i dokumenti iz hrvatskih i međunarodnih muzejskih i arhivskih institucija kao i oni posuđeni od obitelji stradalnika te Pravednika među narodima – raspoređena je u četiri tematske cjeline. Prva cjelina, „Ekskomunikacija“ smješta nas u prostor i vrijeme. Njome se posjetiteljima pruža uvid u širi kontekst povijesnih zbivanja te ukazuje na sustav terora uspostavljen na području Nezavisne Države Hrvatske (NDH) protiv židovskog, srpskog i romskog stanovništva, komunista i antifašista te posebice na odnos prema židovskom stanovništvu koje je bilo podvrgnuto rasnim zakonima i kao takvo posve obespravljeno. U drugoj se cjelini, nazvanoj „Koncentracija i likvidacija“, nastoji ukazati na sustav logora u NDH kao i na drugim područjima današnje Republike Hrvatske (Istra i Hrvatsko Primorje te Međimurje) koja su u to vrijeme bila pod talijanskom, odnosno mađarskom aneksijom i/ili okupacijom. Daje se naglasak i na logor Jasenovac koji je postao simbolom ustaškog terora i stradanja Židova, Srba, Roma i antifašista. Naime, i prije masovnih deportacija Židova u logor Auschwitz u kolovozu 1942. i svibnju 1943. godine, u logorima na području NDH ubijena je većina hrvatskih i bosansko-hercegovačkih Židova. U trećoj cjelini „Auschwitz (Oświęcim) – tvornica smrti“ napose se prezentira logor u kojemu je u razdoblju od 1942. do 1944. stradao velik dio židovskog stanovništva s područja NDH, ali i s područja Istre, Hrvatskog primorja i Međimurja. Obuhvaćeni su i neki drugi logori, poput Mauthausena, Bergen-Belsena i Buchenwalda, u kojima je također stradavalo židovsko i drugo stanovništvo. Posljednja cjelina, nazvana „Sjaj u tami“ prezentira Židove, sudionike antifašističkog otpora te hrvatske Pravednike među narodima, pojedince koji su sudjelovali u spašavanju Židova, time izlažući pogibelji i vlastiti život.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.