Arheologija na plinovodu Međimurje – CPS Molve

Muzej grada Koprivnice s izvođačem građevinskih radova tvrtkom Monter – Strojarske montaže d.o.o. Zagreb i investitorom Ina d.d. Zagreb ugovorio je velik posao zaštite arheološke baštine u obliku pregleda trase, arheološkog nadzora i zaštitnih arheoloških iskopavanja 3 lokaliteta: Koprivnički Ivanec – Log/Parag, Delovi – Poljane i Peteranec – Vratnec II.

U slučajevima kada zemljani građevinski radovi ugrožavaju potencijalni arheološki lokalitet nužno je, sukladno pozitivnim propisima RH, prethodno provesti određene mjere zaštite arheološke baštine. Kako je u tijeku izgradnja otpremnog plinovoda od čvora Međimurje (Donja Dubrava) do CPS-a Molve Muzej je ugovorio poslove reambulacije trase u dužini od 30,5 km te neophodnu provedbu zaštitnih arheoloških iskopavanja.

Pregledom spomenute trase do sada je prepoznato 25 položaja s potencijalnim arheološkim lokalitetima, među kojima je samo njih 6 do sada bilo evidentirano. Iz toga je vidljivo kako je stalna prisutnost arheologa prilikom sličnih radova obvezna jer se radi o gusto naseljavanom području od pretpovijesti do novoga vijeka.

U razdoblju od 14. do 18. ožujka 2016. godine istraživan je lokalitet Koprivnički Ivanec – Log/Parag koji je od ranije evidentiran kao naselje iz brončanog doba (licen), antike i ranoga srednjega vijeka. Na površini od cca 650 m2 istraženo je 70-ak objekata, odnosno manji dio ruralnog naselja iz vremena ranog Rimskog Carstva (1. – 2. stoljeće), do sada jedino takvo istraživano u Podravini, koje nam pruža nove spoznaje o obrascu naseljavanja naših krajeva početkom naše ere. Najveća spoznaja su stambeni i pomoćni objekti koji nam pokazuju kako su podjednako korištena oba načina izgradnje nastambi, a među pokretnim materijalom najzanimljiviji su nalazi amfora za vino i čaša za piće čija će nam dalja analiza pružiti uvid u gospodarske, trgovinske i komunikacijske antičke puteve.

Od 21. do 25. ožujka 2016. godine istraženo je cca 470 m2 na položaju Delovi – Poljane. Taj je lokalitet jedan od prvih istraživanih u Podravini, gdje je 1974. godine manju sondu istražila Sonja Kolar, a u sklopu izgradnje JANAF-ova plinovoda 1985. godine tu je istraživao i Zorko Marković. Riječ je uistinu od ogromnoj arheološkoj zoni koja se proteže na nekoliko hektara ravničarskog, no blago povišenog položaja, a gdje su dokumentirani tragovi naseljavanja u vrijeme ranoga brončanoga doba, starijeg željeznoga doba i srednjega vijeka. Ovogodišnjim iskopavanjima okrznut je sjeverni rub te zone u kojem su otkriveni ostaci pretpovijesnog naselja, a kao najzanimljiviji nalaz pojavio se par brončanih dječjih narukvica ukrašenih graviranjem.

Posljednji lokalitet ujedno će se istražiti u najvećem opsegu. Na položaju Peteranec – Vratnec II dogovoreno je istraživanje sonde u širini 10 m i dužini 100 – 120 m, a radovi započinju 29. ožujka 2016. godine. Taj je lokalitet iskopavan 1997. godine u suradnji Muzeja grada Koprivnice i Instituta za arheologiju. Tom je prigodom istražena manja sonda od 30 m2, a prilikom čega su ustanovljeni elementi naselja lasinjske kulture i ranoga / razvijenoga srednjega vijeka (10. – 12. stoljeće). Ovogodišnjim iskopavanjima namjera je dobiti uvid u prostornu organizaciju tih naselja te prikupiti nova saznanja o životu ljudi u bakrenodobnom i srednjovjekovnom razdoblju.

Ovakva velika zaštitna arheološka iskopavanja do sada su bila relativno rijetka pojava u Podravini, no njih će s vremenom biti sve više i toga su koprivnički muzealci duboko svjesni. U svemu tome Muzej grada Koprivnice namjerava biti aktivnim dionikom u zaštiti podravske kulturne baštine, što će naposljetku imati neposrednog javnog odjeka putem prigodnih izložaba i drugih događanja, a uslijed čega će se jednim korektnim partnerskim odnosom s velikim investitorima poput Inde d.d. Zagreb postupno stvarati ugodna kulturno-poduzetnička klima.

(RČ, 2016)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.