Arheologija na prostoru Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini

U četvrtak, 14. studenog 2019. godine u Galeriji Mijo Kovačić, s početkom u 17 sati, održat će se 1. Okrugli stol o rezultatima arheoloških istraživanja na prostoru Koprivničko-križevačke županije u organizaciji Muzeja grada Koprivnice i Povijesnog društva Koprivnica, uz potporu Instituta za arheologiju.  Prilika je to da građani grada Koprivnice saznaju o najnovijim rezultatima arheoloških istraživanja koja su se odvijala tijekom ove godine. Ukupno će biti održano 6 predavanja od strane djelatnika Instituta za arheologiju i Muzeja grada Koprivnice.

Dr. sc. Tatjana Tkalčec iz Instituta za arheologiju predstaviti će rezultate lidar izmjere nalazišta Osijek Vojakovački – Mihalj i šire okolice, što je ujedno bila i prva prilika da se većina javnosti susretne s ovom nedestruktivnom arheološkom metodom koja je po prvi puta rađena na jednom lokalitetu na prostoru Koprivničko-križevačke županije. Dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan s Instituta za arheologiji  predstaviti će rezultate arheoloških istraživanja lokaliteta Kalinovac – Hrastova greda 1 koji se istraživao u sklopu projekta TransFER, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. U sklopu predavanja kolegice Tene Karavidović, znanstvene novakinje – doktorantice s Instituta za arheologiju moći će se vidjeti rezultati eksperimentalnih arheoloških procesa vezanih uz taljenje željezne rude koji su demonstrirani na ovogodišnjem Renesansnom festivalu, vezanih također uz provedbu projekta TransFER.

Predavanja o ovogodišnjim arheološkim istraživanjima koje je vršio Muzej grada Koprivnice predstaviti će kustos Ivan Valent. Tijekom triju predavanja predstaviti će rezultati 4. sezone sustavnih istraživanja lokaliteta Đurđevac – Sošice, druge sezone istraživanja lokaliteta Koprivnički Ivanec – Log-Parag I te probnih istraživanja na položaju Međuriće VI kod Torčeca.

PROGRAM
Organizatori: Muzej grada Koprivnice, Povijesno društvo Koprivnica
Partner: Institut za arheologiju
Mjesto: Galerija Mijo Kovačić, Koprivnica
Vrijeme: 17,00 sati

17:00 17:15
Otvorenje okruglog stola i pozdravni govori
Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice, Robert Čimin, viši kustos
Predstavnik Koprivničko-križevačke županije
Predstavnik Grada Koprivnice
Voditelj programa: Lidija Vranar, prof.

17:15 – 17:30
Ivan Valent: Rezultati četvrte sezone sustavnih arheoloških istraživanja crkve Sv. Jurja u Đurđevcu

17:30 – 17:45
Dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan: Što nam skriva uzvišenje Hrastova greda u Kalinovcu?

17:45 – 18:00
Tena Karavidović: Eksperimentalni pristup proučavanju proizvodnje željeza na prostoru Podravine

18:00 – 18:15
Ivan Valent: Antičko, kasnoantičko i ranosrednjovjekovno naselja Log-Parag I kod Koprivničkog Ivanca

18:15 – 18:30
Dr. sc. Tatjana Tkalčec: Lidar izmjera arheološkog nalazišta Osijek Vojakovački Mihalj i šire okolice

18:30 – 18:45
Ivan Valent: Torčec – Međuriće VI 2019. – rezultati probnih istraživanja

18:45 – 19:15
Pitanja i prijedlozi, kratka rasprava

19:15 – 19:30

Zaključenje Okruglog stola – predstavnik Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Bjelovaru

Pozivano Vas da nam se pridružite u što većem broju!

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.