Sretan Uskrs!

Dragi suradnici!

Uskrs je najveći kršćanski blagdan kojim se obilježava spas čovječanstva i buđenje novog života. Neka nam ovaj dan probudi nadu u bolji svijet i ohrabri nas da jedni drugima pružimo prijateljstvo i ljubav.

Muzej grada Koprivnice želi Vam Sretan Uskrs!

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 32. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018. od 30.10.2018., 350/2020. od 20.7.2020., 387-4/2021 od 19.11.2021.), članka 9., 14. i 16. točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 207/2019 od 8.4.2019., 201/2021 od 9.4.2021., 16/2023 od 16.1.2023. 276/2023 od 31.7.2023.), Suglasnosti Gradonačelnika Grada Koprivnice (URBROJ: 2137-1-06-02/6-24-2. od 21.03.2024), Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto računovodstveni referent-tajnik (URBROJ: 85-2/2024. od 21.3.2024.) Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 25.3.2024. godine raspisuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto računovodstveni referent-tajnik (1 izvršitelj)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17), ekonomskog smjera (VŠS),
– jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– poznavanje najmanje jednog (1) stranog jezika,
– organizacijske i komunikacijske vještine,
– poznavanje rada na računalu.

 Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
– spremnost na dodatno usavršavanje,
– iskustvo na sličnim poslovima,
– dodatne kvalifikacije i vještine.

Rok za podnošenje pisane prijave s pripadajućom dokumentacijom je 5. travnja 2024. godine do 12,00 sati neovisno o načinu dostave: preporučena pošiljka u fizičkom obliku naslovljena na adresu Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica ili osobno u računovodstvo Muzej grada Koprivnice (Zrinski trg 9, prizemlje Galerije Koprivnica) ili elektroničkom poštom na astefan@muzej-koprivnica.hr u digitalnom (skeniranom) obliku.
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Ugovor se zasniva za jednog (1) izvršitelja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
Mjesto rada je u Koprivnici, Zrinski trg 9. Nastavite čitati

Poziv na predaju radova za 50. broj Podravskog zbornika

Muzej grada Koprivnice poziva na predaju radova za jubilarni, 50. broj Podravskog zbornika, publikacije koja kontinuirano izlazi od 1975. godine. Ovim putem pozivaju se dosadašnji i novi suradnici da pripreme svoje radove i dostave ih na adresu elektroničke pošte vpkovac@muzej-koprivnica.hr ili osobno/poštom u Galeriju Koprivnica do 1. srpnja 2024. godine. Radovi se zaprimaju isključivo u elektroničkom obliku, sukladno Uputama suradnicima dostupnim na mrežnim stranicama Muzeja grada Koprivnice. Po zatvaranju poziva Uredništvo će provesti postupak odabira radova i o istome obavijestiti autore, a svečano predstavljanje uz više popratnih sadržaja posvećenih pedesetoj obljetnici planira se uz proslavu Dana grada Koprivnice početkom studenog 2024. godine. Nastavite čitati

Mara Puškarić – Petras: Umjetnost je ženskog roda

Pozivamo Vas na otvorenje samostalne izložbe Mare Puškarić – Petras pod nazivom “Umjetnost je ženskog roda” 8. ožujka 2024. godine (petak) u 18 sati u Galeriju naivne umjetnosti u Hlebinama.

MARA PUŠKARIĆ PETRAS (6. 4. 1903., Novigrad Podravski – 4. 3. 1998., Novigrad Podravski) od mladosti je tkala, prela i vezla, tj. djelovala u sferi narodne kulture i kolektivne umjetnosti iz koje se u 60-oj godini života premješta u individualizirani svijet slikarstva. U slikarstvu će se uočiti nasljedovanje repetitivnosti (karakteristične za folklornu umjetnost) u ponavljanju njoj važnih tema i motiva, najčešće prizora pralja, tkalja, majki, svakodnevice i prirode. Izložba predstavlja slike iz fundusa koprivničkog muzeja i nekolicinu obližnjih privatnih zbirki iz bliže okolice, a prati ju dokumentarni film Pričajmo o Mari Puškarić-Petras! u produkciji književno-medijskog kutka KUD-a Ivan vitez Trnski iz Novigrada Podravskoga.

Izložba je realizirana uz potporu Grada Koprivnice, a ostaje otvorena do 5. svibnja 2024. godine.

Krajolici iz Zbirke Vladimira Malančeca

Muzej grada Koprivnice u četvrtak, 7. ožujka 2024. u 18 sati u Galeriji Koprivnica otvara izložbu iz fundusa Muzeja grada Koprivnice Krajolici iz Zbirke Vladimira Malančeca. Radi se o izložbi slika i grafika iz ciklusa Skupljači i ostavštine u kojoj naglasak stavljamo na koprivničkog kolekcionara i donatora Vladimira Malančec. Kolekciju slika i grafika privatne kolekcije čini dvjestotinjak radova među kojima je odabrano pedesetak radova koji pripadaju u sam vrh hrvatske umjetnosti te odražavaju ukus i poetiku sakupljača. Krajolici iz Zbirke Vladimira Malančeca primjer su sabiranja umjetnina koje svoje temelje nalazi u klasičnom pristupu, sa krajolikom kao samostalnom slikarskom temom. Među izloženim autorima su antologijska imena hrvatske umjetnosti: Ljubo Babić, Ivan Benković, Vlaho Bukovac, Menci Clement Crnčić, Josip Crnobori, Artur Femen Hubetich, Vilko Gecan, Milenko D. Gjurić, Krsto Hegedušić, Vladimir Kirin, Dušan Kokotović, Tomislav Krizman, Mihovil Krušlin, Rudolf Krušnjak, Ivan Lacković Croata, Miron Makanec, Fedor Malančec, Jerolim Miše, Antun Motika, Juraj Plančić, Oton Postružnik, Mirko Rački, Stjepan Slamić, Vilko Šeferov, Branko Šenoa, Ljudevit Šestić, Frano Šimunović, Viktor Šipek, Zlatko Šulentić, Marijan Trepše, Maksimilijan Vanka i Vladimir Varlaj. Predstavit će se izbor slika i grafika koji se može pogledati do 7. travnja 2024. godine, a kustos izložbe je Draženka Jašić Ernečić. Nastavite čitati

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice

Na temelju članka 39.,40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 26. stavka 7. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj: 61/18, 98/19, 114/22) i članka 35. stavka 2. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018, 350/2020, 387-4/2021), Upravno vijeće Muzeja grada Koprivnice na sjednici održanoj 09.02.2024. donijelo je odluku kojom raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja grada Koprivnice

Ravnateljem/ravnateljicom Muzeja grada Koprivnice može se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada imenovati osoba:
– koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
– najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
– koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a za ravnatelja/ravnateljicu.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješuje Osnivač, na prijedlog Upravnog vijeća Muzeja grada Koprivnice.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. Nastavite čitati

Zatvaramo DAB ’23. uz razgovor o umjetnosti i dizajnu

Ususret zadnjem tjednu izložbe želimo Vam zahvaliti što ste se u velikom broju posjetili najnovije izdanje Drava Art Biennala. Zato za kraj pripremamo opušteno druženje u Galeriji Koprivnica, 8. 2. u 17 sati uz razgovor s autorima ovogodišnjeg vizualnog identiteta. Studenti Medijskog dizajna Sveučilišta Sjever Nadja Orkić i Denis Jakupi predstavit će svoje iskustvo sudjelovanja na DAB-u te ispričati kako je raditi u timu, surađivati s profesorima, kustosima, umjetnicima, koje su razvojne faze nastanka vizualnog identiteta, ali i izazovi s kojima su se susreli. Vizualni identitet prati glavnu temu DAB-a ’23. Nestanak vode: apokalipsa ili prilika, a nastao je pod mentorstvom doc. art. Luke Borčića i doc. art. Nike Mihaljevića. Finalna verzija oblikovno se vezuje na elemente vizura obale nakon poplava/suša. Uz to nosi futuristički naboj ispunjen melankolijom potencijalne distopije, ali i razigranost, svjetlinu, fluidnu prepuštenost s povjerenjem u (civilizacijski) pozitivan skok i napredak. Rješenje u sebi spaja glavne postulate DAB-a koji uključuju: suvremenost u oblikovanju i izričaju; inovativnost, kreativnost i pomak od ustaljenog i očekivanog; vezanost uz lokalno, ali značenjski univerzalno. Odabir tipografije hrvatskog dizajnera Nikole Đureka dodana je vrijednost cjelokupnom identitetu jer osim što podržava i potiče korištenje i promociju domaćih kreativaca, korespondira s duhom (nekadašnjih) vremena i prostora podsjećajući na tipografska rješenja progresivnih i suverenih strujanja Galerije Koprivnica s kraja 1970-ih ili 1980-ih godina koja zaslužuju biti „probuđena“ i ponovno oživljena. Više o svemu saznajte u razgovoru kojeg moderiraju kustosice Helena Kušenić i Maša Zamljačanec. DAB nastavlja svoje putovanje prema Osijeku (29. 2. – 7. 4.), a onda ujesen i prema Slavonskom Brodu. Pozdravimo ga zajedno! Nastavite čitati

Noć muzeja 2024

Hrvatsko muzejsko društvo organizira devetnaesti put manifestaciju Noć muzeja, koja će se održati u petak 26. siječnja 2024. godine, u suradnji s brojnim hrvatskim muzejima i drugim baštinskim, znanstvenim i obrazovnim institucijama. U skladu s pozitivnom praksom i ostvarenim uspjesima prethodnih, stvarnih i digitalnih varijanti ove popularne manifestacije, očekujemo i devetnaestoj u Noći muzeja veliki odaziv publike. Ovogodišnje izdanje koncipirano je kao dinamična manifestacija s fokusom na važnu ulogu muzeja u zajednici i posebno u tom kontekstu razvoj Nove publike, novih programa i razvoj muzeja, na dobre i pozitivne muzejske prakse, različite suradnje muzejskih i drugih institucija s organizacijama civilnog društva, razmjenu znanja i općenito razvijanje partnerstva.

Tema devetnaeste Noći muzeja je – MUZEJI I NOVA PUBLIKA, odgovarajuća je u vremenu traženja novih generacija za inovativnim i kreativnim muzejskim sadržajima, u kojima će i sami sudjelovati i temama koje će angažirano odgovoriti na sve zahtjevnije izazove novih generacija i vremena u kojem živimo. Traženje muzejskih stručnjaka za adekvatnim programima, modelima suradnje i prezentacije sadržaja u kojima će različiti segmenti publike zadovoljiti svoje potrebe, nakon različitih kriza koje su prošle ili kojima svjedočimo, klimatskih promjena, održivog i uravnoteženog razvoja, te različitih izazova i nesigurnosti s jedne strane i potrebe čovjeka za novim spoznajama, doživljajima, edukacijom i u konačnici zabavom s druge strane. U tom smislu utjecaj muzeja u stvaranju Nove publike ili na formiranje stavova novih generacija o globalnim temama čovječanstva je ogromno, kao i tema važnih za opstojnost i održivi razvoj lokalnih zajednica. U jednom dijelu svijeta najrazvijenijih, svjedočimo otvaranju spektakularnih novih muzejskih zgrada i sadržaja, u kojima već umjetna inteligencija zauzima svoje mjesto u prezentaciji. Na potpuno drugoj strani, svjedoci smo velikih migracija stanovništva, koje traži nove životne prilike nakon ratnih sukoba i nesigurnosti, u kojima nerijetko pored ljudskih stradanja, meta su često ciljana uništavanja povijesne i kulturne baštine. Program u nastavku… Nastavite čitati

Predstavljanje Podravskog zbornika u Ludbregu

Ovogodišnji Podravski zbornik predstavljen je 21. prosinca 2023. godine i u Centru svijeta. Grad Ludbreg od samog je početka partner u izdavanju male podravske enciklopedije. Član Uredništva Milivoj Dretar ukratko je opisao uobičajenu proceduru prikupljanja članaka i priloga, uredničke poslove te samu pripremu tiska Zbornika. U 49. broju ludbreški je kraj zastupljen s tri teme. Publici se predstavila autorica Lovorka Štimac-Dedić, arheologinja u Gradskom muzeju Varaždin, s temom Hrastovsko – Vučje grlo, ostaci antičke opekarske radionice. U suradnji s Jere Drpićem iz Instituta za arheologiju, opisala je važnost tog arheološkog nalazišta koje je svojedobno antičku Ioviu Botivo opskrbljivalo opekom. Jelena Koprek iz Muzeja grada Ludbrega osvrnula se na arheološki nadzor kod cinktora župne crkve Presvetog Trojstva u Ludbregu. Prilikom istraživanja pronađeni su vrijedni materijalni dokazi sahranjivanja u dvorištu crkve iz 10. i 11. stoljeća. Zadnja tema posvećena je posljednjim vlastelinima Slanja. To selo u općini Martijanec stoljećima je bilo sjedište samostalnog posjeda u vlasništvu obitelji Patačić, Ernušt, Beroldingen, Daubachy de Dolje i Lambert. Upravo je grof Lambert početkom 20. stoljeća Slanje pretvorio u industrijski centar ovog dijela Podravine. Članak su predstavili autori Marijan Tkalčić i Milivoj Dretar. Ludbreški pjesnik Aleksandar Horvat interpretirao je pjesme “Nokturno”  Martina Barberica, “Tam de je Slonje” Milivoja Dretara i tekst o akademiku Dragutinu Feletaru kojem je posvećen ovaj broj. Sve prisutne na kraju je pozdravio Stjepan Stjepić, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice “Mladen Kerstner” Ludbreg.

Radno vrijeme galerija za blagdane

Poštovani i dragi prijatelji Muzeja grada Koprivnice!

Koristimo priliku da vam se zahvalimo za svu podršku tijekom protekle godine, kao i da vam zaželimo radostan Božiće i svu sreću u novoj 2024. godini. Kako je došlo vrijeme da se i muzealci malo odmore, tako će u vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana doći će do privremene promjene radnog vremena Galerije Mijo Kovačić i Galerije Koprivnica, odnosno u razdoblju od 23. prosinca 2023. do 7. siječnja 2024. godine  bit će otvorene za posjetitelje na sljedeći način:

1. subota 23.12.2023. – od 10 do 14 sati
2. nedjelja 24.12.2023. (Badnjak) – ZATVORENO
3. ponedjeljak 25.12.2023. (Božić) – ZATVORENO
4. utorak 26.12.2023. (sv. Stjepan) – ZATVORENO
5. srijeda 27.12.2023. – od 7 do 15 sati
6. četvrtak 28.12.2023. – od 7 do 15 sati
7. petak 29.12.2023. – od 7 do 15 sati
8. subota 30.12.2023. – od 10 do 14 sati
9. nedjelja 31.12.2023. (Stara godina) – ZATVORENO
10. ponedjeljak 1.1.2024. (Nova godina) – ZATVORENO
11. utorak 2.1.2024. – od 7 do 15 sati
12. srijeda 3.1.2024. – od 7 do 15 sati
13. četvrtak 4.1.2024. – od 7 do 15 sati
14. petak 5.1.2024. – od 7 do 15 sati
15. subota 6.1.2024. (Sveta tri kralja) – ZATVORENO
16. nedjelja 7.1.2024. – ZATVORENO

Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama i Galerija skulptura Ivan Sabolić u Peterancu bit će zatvorene na Badnjak, Božić i blagdan sv. Stjepana te Staru i Novu godinu.