Osvrt na Stručni skup o Ivanu Saboliću (1921. – 1986.)

Napisati osvrt na netom održani (17.9.2021.) Stručni skup u povodu 100. obljetnice rođenja akademskog kipara Ivana Sabolića u rodnom mu Peterancu u svijetlu novih saznanja, stručnog institucionalnog povezivanja i razmjene znanja i iskustava, ne svodi se samo na nabrajanja tema i sudionika. Već je na samom skupu bilo jasno kako posebnu važnost ima traženje poveznica između skulpture i fotografije, povezivanje znanja koja se čuvaju u arhivima, galerijama i muzejima, odnosno prikupljanje sjećanja od pojedinaca koji se kao suvremenici još uvijek sjećaju Ivana Sabolića. Na primjeru kiparske ostavštine Ivana Sabolića do izražaja je došla važnost povezivanja povijesti i teorije umjetnosti, povijest fotografije i teorija fotografiranja, opisivanje i tumačenje prikupljenih dokumenata, originalnih radova i reprodukcija, no isto tako je važan kontekst prostora i vremena u kojima je Sabolić stvarao.

Okupljanje stručnjaka, mahom kustosa muzeja, arhivista, povjesničara umjetnosti i fotografije, likovnih kritičara i »ljudi iz struke« koji se primarno bave skulpturom i fotografijom otvorilo je više tema koje su nastojale odgovoriti na neke od postavljenih pitanja organizirana u četiri tematske cjeline. Nakon uvodnih pozdravnih govora predstavnika Muzeja grada Koprivnice dr. sc. Roberta Čimina, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske Rašeljke Bilić, Koprivničko-križevačke županije Maje Blažek, gradonačelnika Grada Koprivnice Mišela Jakšića i načelnika općine Ivana Derdića, stručnom skupu prisustvovali su sudionici skupa i zainteresirani pojedinci. Nastavite čitati

Život i rad akademskog kipara Ivana Sabolića

U petak, 17. rujna 2021. godine od 11,00 sati održava se stručni skup “Život i rad akademskog kipara Ivana Sabolića (1921 – 1986)” kojim će se kroz četiri sesije osvrnuti na akademskog kipara Ivana Sabolića u rodnom mu Peterancu i galeriji koja se zove njegovim imenom.

Osim domaćih autora (Draženka Jalšić Ernečić, Helena Kušenić, Maša Zamljačanec, Vesna Peršić Kovač, Marijan Špoljar), priključit će se stručnjaci iz Ministarstva kulture i medija RH (Rašeljka Bilić), zatim srodne ustanove Galerije Antun Augustinčić iz Klanjca (Davorin Vujčić), Arhiva Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (Ariana Novina, Darija Alujević), Hrvatskog državnog arhiva Zagreb (Hrvoje Gržina), Muzeja suvremene umjetnosti (Ivana Janković) i nezavisni likovni kritičari (Iva Körbler). Kroz ukupno 12 izlaganja govorit će se o Saboliću kao kulturnom dobru, njegovu pedagoškom radu i utjecajima; potom o djelu i radovima, fotografiji i skulpturi te na kraju, nikako ne i najmanje važno, ostavštini Ivana Sabolića u odnosu na lokalnu zajednicu. Program je u nastavku: Nastavite čitati

Dolazi nam Drava Art Biennale 2021

Kulturnim događanjima bogat petak u Koprivnici, 17. rujna 2021. godine završava u Galeriji Koprivnica gdje se u 19 sati otvara peto izdanje Drava Art Biennale.

Ova grupna izložba bijenalnog karaktera pokrenuta 2013. godine, okrenuta je umjetnicima koji tematiku vode propituju u skladu s godišnjim temama određenim Javnim pozivom. Današnje vrijeme nesigurnosti, nestalnosti, stalnih promjena neprestano testira naše mogućnosti transformacije i prilagođavanja. Uslijed aktualnih društveno-ekonomskih događaja, DAB u 2021. izmješta svoj pogled prema unutra, prema ishodištu. Stoga u ovim izazovnim vremenima postavljamo pitanje čemu nas voda može poučiti? Voda kao najrasprostranjenija tvar u prirodi, nastala kao najjednostavniji spoj dva najreaktivnija elementa podsjeća na jednostavnost života istovremeno zrcaleći njegovu kompleksnost kroz svoju mnogoznačnost u ljudskim životima. Sposobnost konstantnog toka i izmjena karakteristika je vodenih bogatstava. U neprestanom mijenjanju oblika voda izražava načelo univerzalnog i vječnog kretanja. U nepredvidivim vremenima voda postaje utočište, simbol mira i spokoja. Važan faktor u održavanju psihofizičkog balansa pojedinca/društva/sustava. Ove premise i razmišljanja činile su okosnicu Javnog poziva izložbe DAB ’21. koji je pobudio velik interes umjetnika i zadao slatke muke članicama stručnog žirija u sastavu: Ana Kovačić (Galerija WHW, Zagreb), Valentina Radoš (Muzej likovnih umjetnosti, Osijek), Tanja Špoljar (Atelieri Koprivnica), Helena Kušenić i Maša Zamljačanec (Muzej grada Koprivnice). U DAB-u ’21. sudjeluju: Bob BICKNELL-KNIGHT, Tamara BILANKOV, Klara BURIĆ i Dražen TETEC, Marita BURIĆ TESKERA, Tanja DABO, Tomislav HRŠAK, Dubravko KUHTA, Ivana KUTUZOVIĆ, Letricija LINARDIĆ, Antonia MAGDIĆ, Kristina MARIĆ, Lucija MARIN, Nina MARTINUŠ, Lidija MATULIN, Minja MITROVIĆ, Lucija PETROVIĆ, Mihaela PODBOJ, Petar POPIJAČ, Helena SCHULTHEIS EDGELER, Gordana ŠPOLJAR ANDRAŠIĆ, Andrej TOMIĆ, Ana VIVODA, Leo VUKELIĆ. Nastavite čitati

Konzervatorsko-restauratorski radovi na arheološkom tekstilu u 2020. i 2021. godini

Tijekom posljednjih nekoliko godina Muzej grada Koprivnice je tijekom različitih sustavnih i zaštitnih arheoloških istraživanja prikupio veću količinu predmeta od tekstila. Većina predmeta su dijelovi obuće (cipele), no pronađeni su i dijelovi pokrivala za glavu, ukrasnih trakica, vreća za spremanje namirnica te dijelovi liturgijskog ruha. Navedeni predmeti potječu iz istraživanja utvrde (Kloštar Podravski – Gorbonok 2015), grobalja (Đurđevac – Sošice 2018 , Koprivnica – Sv. Nikola 214) te naselja (Koprivnica – Stari Magistrat 2021).

Sukladno Planu preventivne zaštite, konzervacije i restauracije Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 2020. – 2024. godine u 2021. godini su, zahvaljujući sredstvima Grada Koprivnice, restaurirani dijelovi šest kožnih cipela koje su pronađene unutar opkopa kasnosrednjovjekovne utvrde Gorbonok kod Kloštra Podravskog. Osim nalaza restauriranih ove godine tijekom istog su istraživanja pronađeni i dijelovi još pet kožnih cipela te dio vreće za skladištenje namirnica čija je restauracija u planu za narednu godinu.

Konzervatorsko-restauratorski radovi, koje provodi restauratorica Štefica Nemet Panić, sastoje se od nekoliko faza.  Prva faza sastoji se od uklanjanje površinske prašine i prljavština muzejskim usisavačem te raznim kistovima i pincetama. Nakon toga vrši se dezinsekcija tkanine od insekata te njeno izravnavanje i vlaženje. Posljednju fazu radova čini izrada popuna za odlaganje i izlaganje predmeta. Svaku fazu radova, od preuzimanja do završetka, prati iscrpna pisana i foto dokumentacija koja se dostavlja po završetku radova. Osim navedenih radova restauratorica izvješću prilaže i detaljne crteže i skice tkanina, tj. njihova povezivanja / tkanja, kao dio istraživanja vezanih uz provedene radove. Nastavite čitati

Zaštitni radovi na Zbirci naivne umjetnosti u 2021. godini

Postupci preventivne zaštite umjetnina te konzervatorsko-restauratorski radovi na umjetninama u Zbirci naivne umjetnosti nastavljeni su i u 2021. godini prema unaprijed određenom Planu preventivne zaštite, konzervacije i restauracije Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 2020. – 2024. godine kojim su, nakon pregleda Zbirke i konzultacija s restauratorima, utvrđeni prioriteti djelovanja.

Preventivna zaštita ove je godine krajem kolovoza i početkom rujna uključivala nastavak omatanja umjetnina Tyveg papirom u ljetnim kako bi se umjetnine, prvenstveno one bez okvira, zaštitile od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta u spremištima. Isti postupci planiraju se nastaviti i u narednom periodu. U Galeriji naivne umjetnosti i dalje se termohigrometrom svakodnevno bilježe mikroklimatski uvjeti izložbenih prostora. Postojanost odgovarajućih uvjeta doprinosi očuvanju zatečenog stanja umjetnina. Unatoč tome, neke od njih i dalje je potrebno podvrgnuti ozbiljnijim postupcima zaštite. Tako je početkom travnja slika Ivana Generalića Peski, (1975., ulje/staklo, 1050×1270 mm, MGK-HLB-188) upućena u Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu. U gornjem dijelu slike, u zoni neba, već prilikom preliminarnog pregleda konzervatora u 2019. godini uočene su okomite pukotine slikanog sloja, a u donjem je dijelu izražena diskoloracija zelenih i bijelih pigmenata koje su se vremenom pojačale. Slika je još uvijek u postupku konzervatorsko-restauratorskih radova koje provodi Magdalena Vlaho, kao i slika Ivana Večenaja Raspeće (1978., ulje/staklo, 820×760 mm, MGK-HLB-212). Povratak obje umjetnine očekuje se u što skorijem vremenu. Nastavite čitati

Milan Pavić i Ivan Sabolić zajedno u Peterancu

Izložba »Milan Pavić i Ivan Sabolić / Fotograf i kipar, svjedoci vremena« u Galeriji skulptura Ivan Sabolić u Peterancu, izložba je najstarije serije dokumentarnih fotografija Milana Pavića iz 1979. godine čiji se negativi čuvaju u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Radi se o filmskoj fotografiji  snimljenoj srednjeformatnom kamerom tipičnom za Milana Pavića i njegovu reportažnu portretnu fotografiju iz sedamdesetih godina 20. stoljeća. Jedinstvena fotografska građa ne predstavlja se javnosti po prvi puta, pojedinačni portreti objavljivani su u Sabolićevim katalozima izložbi i razgovorima objavljenim u ondašnjem novinskom tisku, a jedan od bezvremenih portreta Ivana Sabolića objavio je Josip Depolo u monografiji Milana Pavića iz 1986. godine. Ovaj put se radi o izložbi koja naglasak stavlja na fotografiju i fotografski priču u kojoj je sekvencioniranje pojedinih kadrova zabilježenih na negativu izuzetno važno za razumijevanje misaonog procesa i interakcije fotografa i i kipara.

Percepcija Ivana Sabolića, akademskog kipara i jednog od najznačajnijih likovnih pedagoga druge polovice 20. stoljeća, upravo zahvaljujući portretima iz 1979. godine, snimljenim kiparskom ateljeu majstora Sabolića, jasno govori o duhu vremena i važnosti fotografije u umjetnosti. Fotograf i kipar, suvremenici koji su se, očito, dobro poznavali na izloženim fotografijama odražavaju svoje vrijeme, posjeduju  snažan socijalni naboj u kojem se prožimaju duh samoupravljanja i zapadnog umjetničkog angažmana. Fotografije nastale 1979. godine, u vrijeme kada su Milan Pavić i Ivan Sabolić već bili renomirani i cijenjeni umjetnici svjedoče o njihovom društvenom statusu i komunikaciji. Mala izložba o dva velika hrvatska umjetnika 20. stoljeća istovremeno pripada povijesti suvremene umjetnosti i fotografije, a u ovom slučaju nastoji iščitati muzejsku, baštinsku priču o umjetnicima koji su živjeli prije pola stoljeća, a čija umjetnička postignuća još uvijek oblikuju našu vizualnu kulturu i percepciju 20. stoljeća.

Izložba se u Galeriji skulptura Ivan Sabolić u Peterancu može pogledati od 10. rujna do 16. listopada 2021. godine u radno vrijeme galerije, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od utorka do petka od 10.00 do 18.00 sati te subotom od 10.00 do 14.00 sati.

Preuzeta vrijedna donacija Željka Kovačića

S posljednjim danima srpnja 2021. godine Muzej grada Koprivnice preuzeo je u svoj fundus velik dio pisane ostavštine Željka Kovačića iz Podravskih Sesveta, želeći ju trajno sačuvati i obraditi na način kako i dolikuje fondu stvaranom kao životno djelo ovog Podravca koji je uistinu volio svoj kraj.

Željko Kovačić (1937. – 2015.), rođeni Ferdinandovčan, čitav je radni vijek proveo u Podravskim Sesvetama gdje se više od 50 godina isticao u spisateljskom, kulturnom, prosvjetarskom, sportskom i etnografskom radu. Već iz pobrojanoga razvidno je kakva je to širokokutna osobnost bila, jedinstvena u mnogim pogledima, koja je mnogo više radila za selo, nego li za sebe i svoju obitelj. Materijalno mu nikada nije bilo važno, ali je kroz pola stoljeća intenzivnog rada sakupljao svakojaku građu koja je prerasla u (ne)malu zbirku od nekoliko tisuća predmeta. U njoj se nalaze stare narodne nošnje, zbirka sesvečkih preslica, kolovrati, škrinje, numizmatika, nakit, staro oružje te druga povijesna i arheološka građa; koja tek čeka svoje krajnje rješenje. Od 1969. godine Kovačić je oživio rad Sekcije igara i starih pastirskih sportova u kojoj je sudjelovalo 130 članova svih uzrasta, a uslijed čega je bio začetnik u uvođenju starih narodnih sportova kao nove osnovnoškolske izvannastavne aktivnosti u Hrvatskoj. Ustrajnim radom to mu je 1976. godine donijelo vođenje olimpijade starih sportova kroz duge 22 godine, a isto nije ostalo nezapamćeno niti od predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora Juan Antonio Samarancha s kojim se redovito dopisivao. Svo to autorovo istraživanje na kraju je pretočeno u knjigu „Pastirske igre i športovi Podravskih Sesveta“ (2010.). Nastavite čitati

Otvorena izložba ovogodišnjih KULer(ic)a

U subotu (4. rujna) u Studiju Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama otvorena je još jedna izložba KULer(ic)a, odnosno polaznika ovogodišnjeg kampa KUL Hlebine. Kamp koji spaja Kulturu, Umjetnost i Logorovanje održan je 18. – 20. lipnja, a okupio je 16 polaznika u dobi 8 – 12 godina iz Zagreba, Đurđevca, Koprivnice i okolice. Tijekom boravka u kampu mališani su upoznali kulturu i život sela i naučili kako nastaje slika na staklu u suradnji sa slikarima Zlatkom Kolarekom i Stjepanom Pongracom iz Udruge hlebinskih slikara i kipara naive. Ovogodišnja ostvarenja pod nedvojbenim su utjecajem stvaralaštva Slavka Stolnika čija je samostalna izložba iz Zbirke Vladimira Malogorskog bila aktualna u vrijeme održavanja kampa. Zato ovogodišnja ostvarenja, uz prizore krajolika realističnog stremljenja, odlikuje i koloplet (življih) boja, simboličkih konotacija i često izraženo ekspresivnog naboja. Raspon naivne umjetnosti od nekadašnjih majstora do današnjih nastavljača upoznali su posjetom Galeriji Josip Generalić i ateljeu Zlatka Kolareka. Doticaj s prirodom omogućen je posjetom imanju Stari zanati gdje su pod vodstvom Davora Dasovića upoznali čari lončarskog kola koje pruža mogućnost likovnog izražavanja, ali i stvaranja uporabnih, svakodnevnih predmeta.

Otvorenju su u ime organizatora prisustvovale Maša Zamljačanec i Helena Kušenić koja je ukratko predstavila ovogodišnji kamp i izložbu. Potom se prisutnima obratio predsjednik Općinskog vijeća Općine Hlebine Anđelko Belec, dok je izložbu službeno otvorio zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić. Nastavite čitati

Objavljen zbornik posvećen Zorku Markoviću

U izdanju Instituta za arheologiju Zagreb nedavno je iz tiska izašao zbornik radova posvećen dr. sc. Zorku Markoviću povodom 65. obljetnice života pod nazivom „Homo universalis“, izvršnih urednika Katarine Botić i Hrvoja Kalafatića. U bogato opremljenoj knjizi na 500 stranica s 30-ak autora i podjednakim brojem radova nalazi se i onaj ravnatelja Muzeja grada Koprivnice dr. sc. Roberta Čimina pod naslovom „Doprinos Zorka Markovića u razvoju Muzeja grada Koprivnice“ koji govori o Markovićevu radu kroz arheologiju i muzej, ali i društvenom angažmanu u Koprivnici od kraja 1970-ih godina do početka 21. stoljeća.

Zorko Marković u Muzeju grada Koprivnice proveo je duge 22 godine kroz koje je ostavio neizbrisiv trag u razvoju kako arheološke tako i muzejske struke. Ponajviše se to odnosi na prvih desetak godina rada kada je nebrojenim iskopavanjima i suradnjom s mnogim hrvatskim i europskim istraživačima bio jedan od stvaratelja arheološke struke kao znanosti općenito, a što se na kraju ogledalo i kroz njegovu doktorsku disertaciju koju je u manjku potencijalnih mentora u Hrvatskoj prinudno dovršio u Sloveniji. Nastavite čitati

KUL Hlebine ’21. – otvorenje izložbe

Pozivamo Vas na otvorenje izložbe KUL Hlebine ’21. radova nastalih na ovogodišnjem dječjem ljetnom kampu KUL Hlebine u subotu, 4. rujna 2021. godine u 11 sati u Studio Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama. Otvorenje će se održati u skladu s trenutno važećim epidemiološkim preporukama, a izložba ostaje otvorena do 12. rujna 2021. godine.

KULerice i KULeri ’21.: Nika Frajt, Ivan Konrad Gavrilović, Andro Glavica, Martin Hegedušić, Nadja Jandrašec, Marta Kiš, Karla Kolarek, Nastasja Plahinek, Hana Sabljić, Ilija Petar Sinjeri Horvat, Lola Subašić Careva, Damian Aleksandar Sarapa, Gabriel Sebastian Sarapa, Filip Zemljak, Nika Zemljak, Vito Želimorski.
Voditeljice kampa KUL Hlebine ’21: Helena Jakopiček Sarafimovski, Helena Kušenić, Vesna Peršić Kovač, Maša Zamljačanec.
Voditelji radionica slikanja na staklu: Zlatko Kolarek i Stjepan Pongrac.
Suradnici: Udruga hlebinskih slikara i kipara naive, Galerija Josip Generalić, Općina Hlebine, Antun Erdec, Obrt Stari zanati.
Projekt je realiziran sredstvima Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice, Općine Hlebine.