Obilježavanje 17. Tjedna cjeloživotnog učenja

Muzej grada Koprivnice već jedno desetljeće sudjeluje u obilježavanju Tjedna cjeloživotnog učenja, nacionale obrazovne kampanje pokrenute na UNESCO-vu inicijativu 1999. godine kojom se prenosi poruka o važnosti učenja u stjecaju samopouzdanja, razvijanju kreativnosti, stjecanju novih i poboljšavanju stečenih znanja i vještina te poticanju na uključivanje u procese cjeloživotnog učenja. Već tradicionalno, u suradnji s višegodišnjim i novim partnerima (Dječjim vrtićem Tratinčica, COOR Podravskim suncem, koprivničkim osnovnim školama „Braća Radić“, „Antun Nemčić Gostovinski“, „Đuro Ester“, „Podolice“, Domom za starije i nemoćne osobe Koprivnica, Klubom umirovljenika Volonter penzioner Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica) organiziraju se različite nove aktivnosti i događanja namijenjena djeci predškolske dobi, učenicima i odraslim sobama. Namjera koprivničkog muzeja je potaknuti interes zajednice za lokalnu baštinu uz uključivanje neformalnog obrazovanja i međugeneracijsko učenje kroz aktivnosti (kreativne radionice, igraonice, posjet muzeju) usmjerene prema poticanju učenja i usavršavanja tijekom života, razmjeni i razvoju znanja i vještina te stjecanju novog životnog iskustva. Nastavite čitati

Otvorena „1903. u Hrvatskoj“ u Brdovcu

U Muzeju Brdovec, u istoimenoj Općini, 5. travnja 2023. godine otvorena je izložba „1903. u Hrvatskoj“ nastala u suradnji 13 hrvatskih muzeja, a u povodu obilježavanja 120. obljetnice Hrvatskoga narodnog pokreta 1903. godine. Autorsku koncepciju izložbe potpisuje ravnateljica Muzeja Brdovca Silvija Limani koja je i inicirala izložbu prošle godine, a realizirati će se tijekom ove godine na lokacijama svih partnera u projektu. Radi se o izložbi na kojoj su prikazani događaji u krajevima od Primorja do Srijema koji su bili obuhvaćeni protumađarskim demonstracijama i nemirima 1903. godine. Cilj projekta je poticanje publike na usvajanje novih saznanja o tadašnjem Narodnom pokretu i njegova kontekstualizacija u okviru fenomena ustanaka početkom 20. stoljeća i u konačnici umrežavanje i dugoročna suradnja među baštinskim institucijama. U ime Muzeja grada Koprivnice svečanom otvorenju prisustvovao je Dražen Ernečić, suradnik na izložbi prilogom „Buna seljaka u podravskom selu Kunovec 1903. godine kao segment općeg protumađarskog narodnog pokreta“. Na izložbi kao i na samom svečanom otvorenju sudjelovali su muzeji i kustosi iz slijedećih ustanova – Muzeji Hrvatskog Zagorja, Samoborski muzej, Muzej grada Iloka, Muzeji grada Karlovca, Muzej Ivanić-Grada, Gradski muzej Varaždin, Muzej Brdovec, Gradski muzej Sisak, Gradski muzej Vinkovci, Gradski muzej Križevci, Gradski muzej Bjelovar i Muzej grada Crikvenice. Muzej grada Koprivnice će izložbu dopremiti u listopadu 2023. godine.

Radionica “Tradicijska pisanica” i čestitka

Umijeće ukrašavanja uskršnjih jaja „pisanica“ u Podravini zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, a jedan od nositelja Josip Cugovčan iz Podravskih Sesveta bio je gost Muzeja grada Koprivnice i voditelj radionice pod nazivom “Tradicijska pisanica”. U suradnji s mladim umjetnikom Tomislavom Bratanovićem kojemu je prenio ovo umijeće pokazao je ukrašavanje pisanica batik tehnikom uz pomoć pisaljki, voska i boja. Osim ove tradicijske tehnike, sudionice radionice savladale su i tehniku ukrašavanja jaja omatanjem pomoću srži biljke sitine (sitinec) u kombinaciji s vunom. Radionica je održana 5. travnja 2023. godine u Galeriji Mijo Kovačić, u sklopu manifestacije “Proljeće u Koprivnici”, a sudjelovale su članice Kluba umirovljenika Crvenog križa Koprivnica.

Dragim posjetiteljima, suradnicima, kolegama i prijateljima Muzej grada Koprivnice želi sretan Uskrs i mirne blagdane! Nastavite čitati

Natječaj za zapošljavanje knjižničara – ponovljeni postupak

Na temelju članka 32. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018. od 30.10.2018., 350/2020. od 20.7.2020., 387-4/2021 od 19.11.2021.), članka 9., 14. i 16. točke 1.5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 207/2019 od 8.4.2019., 201/2021 od 9.4.2021., 16/2023 od 16.1.2023.), Suglasnosti Gradonačelnika Grada Koprivnice (URBROJ: 42-1/2023. od 8.2.2023.), Suglasnosti Upravnoga vijeća Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 42-3/2023. od 16.2.2023.) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu ponovljenog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto knjižničar (URBROJ: 145/2023. od 30.3.2023.) Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 3.4.2023. godine raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto knjižničar – ponovljeni postupak

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17), diplomirani knjižničar (VSS),
– položen stručni ispit za knjižničara sukladno Zakonu o knjižnicama, odnosno stečeno stručno zvanje viši knjižničar ili knjižničarski savjetnik prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci,
– natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u radni odnos biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom,
– jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– sklonost timskom radu,
– poznavanje najmanje jednog (1) stranog jezika,
– poznavanje rada na računalu, posebice na programskim sustavima vezanim uz baze podataka.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– organizacijske i komunikacijske sposobnosti
– spremnost na dodatno usavršavanje
– iskustvo na sličnim poslovima
– dodatne kvalifikacije i vještine

Rok za podnošenje pisane prijave s pripadajućom dokumentacijom jest 14.4.2023. godine do 15,00 sati neovisno o načinu dostave: preporučena pošiljka u fizičkom obliku naslovljena na adresu Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica ili osobno u računovodstvo Muzej grada Koprivnice (Zrinski trg 9, prizemlje Galerije Koprivnica) ili elektroničkom poštom na info@muzej-koprivnica.hr u digitalnom (skeniranom) obliku.
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Ugovor se zasniva za jednog (1) izvršitelja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu počev najranije od 1.5.2023. godine uz obvezni probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci.
Mjesto rada je u Koprivnici, Trg dr. Leandera Brozovića 1. Nastavite čitati

Poziv za sudjelovanje u projektu Drava Art Biennale 2023. (DAB ’23.)

Muzej grada Koprivnice razradio je ideju povezivanja umjetnika te galerija, muzeja i drugih institucija u gradovima smještenih uz rijeku Dravu i u širem panonskom prostoru, sa svrhom zajedničke organizacije izložbe mladih umjetnika. Od 2003. do 2007. godine Muzej je već organizirao skupnu izložbu Drava art annale Koprivnica (DAAK) u kojoj su sudjelovali mladi umjetnici srednjoeuropskog kruga, nastojeći kroz umjetnost problematizirati ekološki održiv razvoj i aktualnu komercijalizaciju vode. Na tom tragu pokrenut je Drava Art Biennale 2013. – grupna izložba za umjetnike koji tematiku propituju putem različitih medija i nekoliko perspektiva: od radova s političkim podtekstom do onih sa snažnom metafizičkom dimenzijom. Kroz dosadašnjih pet izdanja DAB se osvrnuo na problem vode kao osnovnog ljudskog prava i političkog pitanja; kao agensa oblikovanja urbaniteta grada, kao važnog čimbenika za razvoj industrije u gradovima, ali i kao načelo univerzalnog i vječnog kretanja neprestanim mijenjanjem oblika i važan faktor u održavanju psihofizičkog balansa pojedinca/društva/sustava. Nastavite čitati

In memoriam Đuro Zvonar

S velikom žalošću i nevjericom javljamo da nas je 30. ožujka 2023. godine u Šemovcima nakon kratke i teške bolesti napustio jedan od nastavljača kiparske tradicije Hlebinske škole Đuro Zvonar. Rođen je u Šemovcima nedaleko Đurđevca 10. travnja 1950. godine, a čeplati i rezbariti počeo je još od školskih dana te je brzo pokazao svoju nadarenost u oblikovanju drveta. Već kao šesnaestogodišnjak prvi put je izlagao svoje radove na skupnoj izložbi u Bjelovaru 1966. godine, i to kao najmlađi izlagač među uglednim umjetnicima; Lackovićem, Generalićem, Turkovićem i drugima. Zvonar je sklon naivnom izražaju, a obilježavaju ga zaglađene površine likova.[1] Kipari u maniri Hlebinske škole obrađujući tipične teme: ljude i njihov život u seoskoj sredini, poljodjelske i vinogradarske poslove te religiozne motive. Nastavite čitati

Izložba ručnih radova u Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica

U srijedu, 29. ožujka 2023. godine u prostorijama Kluba umirovljenika „Volonter penzioner“ u Koprivnici otvorena je izložba ručnih radova članica toga Kluba, koji je osnovalo Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica kao dio projekta „Volonter penzioner“. Na samom otvorenju su izložbu predstavile voditeljica Kluba Andreja Brozović i viša kustosica Muzeja grada Koprivnice Marija Mesarić, a prisutnima se obratila i ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Adela Sočev.

Poticaj za realizaciju izložbe bila je muzejska kreativna radionica veza „Vezak vezla“, održana u srijedu, 15. ožujka 2023. godine u Klubu „Volonter penzioner“. Na radionici su sudjelovale članice Kluba koje su po želji odabrale tehniku veza, motiv, boje i platno na kojem su izvele motiv podravskog narodnog veza. Kao predložak za vez poslužile su mustre za vez – različiti motivi kojima su Podravke naraštajima ukrašavale odjevne i uporabne tekstilne predmete. Na radionicu su i neke umirovljenice donijele mustre prema kojima su u mladosti vezle različite ručne radove.

Uz radove nastale na toj radionici, na izložbi su predstavljeni i radovi članica Kluba koji su dio obiteljske baštine. Umirovljenice su donijele stolnjake koje su naslijedile od majki i baka, kao i vlastite ručne radove nastali na satu ručnog rada u školi i tijekom života, a sadrže podravske narodne motive i narodni vez koji su bili predmet razgovara na radionici „Vezak vezla“. Izradom i predstavljanjem primjeraka vezenih motiva nastalih na radionici veza i za ovu priliku izvađenih iz ormara stavlja se naglasak na primjereno promicanje poznavanja kulturne baštine – umijeća vezenja i njegovo očuvanje te poznavanje tradicije vlastitog zavičaja i razvoja svijesti o važnosti zaštite i očuvanja tog vida nematerijalne baštine kojem prijeti odumiranje. Nastavite čitati

Poziv na predaju radova za 49. broj Podravskog zbornika

Ususret okrugloj obljetnici, Uredništvo Podravskog zbornika poziva na predaju radova za novi, 49. broj Podravskog zbornika, publikacije Muzeja grada Koprivnice koja kontinuirano izlazi od 1975. godine. Pozivaju se dosadašnji i novi suradnici da pripreme svoje radove i dostave ih na adresu elektroničke pošte vpkovac@muzej-koprivnica.hr ili osobno/poštom u Galeriju Koprivnica do 1. srpnja 2023. godine. Radovi se zaprimaju isključivo u elektroničkom obliku, sukladno Uputama suradnicima dostupnim na mrežnim stranicama Muzeja grada Koprivnice. Po zatvaranju poziva Uredništvo u sastavu (Vesna Peršić Kovač, Edita Janković Hapavel, Milivoj Dretar, Mario Kolar) provest će postupak odabira radova i o istome obavijestiti autore, a prvo predstavljanje se već tradicionalno planira uz proslavu Dana grada Koprivnice u studenom 2023. godine. Nastavite čitati

Podravski zbornik 48/2022 predstavljen u Ludbregu

Novi broj Podravskog zbornika, godišnjaka Muzeja grada Koprivnice koji svake godine okuplja velik broj suradnika i autora, ludbreškoj je publici predstavljen u ponedjeljak, 13. ožujka 2023. godine. Organizatori predstavljanja bili su Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg i Muzej grada Koprivnice. Osim izvršne urednice Vesne Peršić Kovač koja je uvodno predstavila koncepciju Zbornika i autore, o ludbreškim temama govorio je Milivoj Dretar – član uredništva i jedan od autora tekstova. Prezentacijom popraćenom fotografijama predstavio je svoj tekst o židovskoj djeci koja su spas od progona pronašla u Ludbregu i okolici, članak Miloša M. Damjanovića koji je pisao o ludbreškim Židovima na temelju jednog dokumenta vjeroispovjedne općine iz 1937. godine te tekstu Dalibora Talajića kojim je predstavljen slikar Vlado Potočnjak čiji radovi spajaju rodnu Podravinu i Kvarner u kojem je proživio veći dio života. Četvrtu ludbrešku temu o Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vrbanovec u povodu 120 godina od osnutka predstavio je autor Stjepan Kovaček.

Predstavljanje je podržao i ludbreški gradonačelnik Dubravko Bilić koji se prisutnima obratio na početku predstavljanja, a u glazbenom dijelu programa nastupili su učenici Glazbenog odjela Osnovne škole Ludbreg: flautistice Darija Rusak i Margareta Virag te klarinetist David Držanić. Ksenija Mihin pročitala je stihove pjesme „Lažljivec“ autora Željka Pukeca te odlomak iz novinskog članka o Židovima u Ludbregu. Na kraju predstavljanja članovi Uredništva zahvalili su svim autorima i suradnicima Podravskog zbornika iz ludbreškog područja te ih pozvali na nastavak suradnje i pronalaženje novih zanimljivih tema kojima će obogatiti sadržaj novog broja čija je priprema već započela.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – knjižničar

Na Internet stranicama Muzeja grada Koprivnice i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice dana 1. 3. 2023. godine objavljen je natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto knjižničar (1 izvršitelj/-ica, VSS) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Dana 13. 3. 2023. godine provedena je formalna provjera pristiglih prijava kojom je Povjerenstvo utvrdilo kako pismenoj i usmenoj provjeri sposobnosti za radno mjesto knjižničar mogu pristupiti četiri (4) kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i ispunjavaju sve uvjete natječaja, a koja će se održati:
20. 3. (ponedjeljak) 2023. s početkom u 8,30 sati u zgradi Muzeja grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48 000 Koprivnica, u prostoru muzejske knjižnice.

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obavješteni putem elektroničke pošte.
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe.
Ne postoji mogućnost naknadnog pismenog i usmenog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Nastavite čitati