„Crna rupa“ na koprivničkom sajmištu ipak je cisterna iz 20. stoljeća

Prilikom pripremnih radova za potrebe Renesansnog festivala na prostoru koprivničkih bedema 26. kolovoza 2014. godine otvorila se misteriozna rupa u zemlji. U šali se pretpostavilo i kako je riječ o „Koprivku i crnoj rupi“, a dogovoreno je kako će se ubrzo nakon te manifestacije provesti arheološka iskopavanja kojima je zadatak utvrditi namjenu objekta.

U dogovoru s Gradom Koprivnicom, i uz pomoć gradskih tvrtki „Komunalac“ i „Koming“, Muzej grada Koprivnice je 5. rujna 2014. godine proveo jednodnevna arheološka iskopavanja. Strojno je iskopana kružna sonda oko 5 metara u promjeru, a na dubini od 2 metra uočena je kruna (vrh) kružnog objekta zidanog opekom „jedinkom“ u širini jednog reda. Unutrašnji promjer objekta iznosio je 3 metra, dubina nije utvrđena iz sigurnosnih razloga, a u proteklih tjedan dana (koliko je rupa otvorena) objekt je djelomice i zatrpan uslijed veće količine padalina. Dokumentirana je dubina od 3,2 metra, ali je izvorno iznosila još barem toliko. Zanimljivo je kako je unutrašnjost ožbukana finom vodonepropusnom žbukom u tankom sloju, a namjenu objekta definira zidani četvrtasti kanal na sjevernoj strani. Naime, u visini od 0,7 metra pruža se u smjeru opkopa gradske tvrđave i nalazi se na nižoj koti negoli je bila nekadašnja dubina opkopa. Za pretpostaviti je kako se kanal proteže sve do opkopa, gdje danas nije vidljiv i zatrpan je muljem. U vrijeme padalina višak vode otjecao bi kanalom u cisternu, a koja bi potom čuvala pitku vodu za potrebe stočnog sajma koji se donedavno održavao na prostoru sajmišta. Vrijeme gradnje cisterne nije sasvim poznato, no za pretpostaviti je da potječe iz 1. polovine ili sredine 20. stoljeća. Po dovršetku iskopavanja i dokumentiranja objekta u suglasju s konzervatorima sonda je zatrpana kako prolaznicima ne bi predstavljala potencijalnu opasnost.

Robert Čimin, kustos arheolog (12.9.2014.)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.