Digitalizirani i restaurirani originalni nacrti centra i koprivničke industrije

Digitalizacija  je već desetljećima jedan o ključnih oblika organizacije i distribucije informacija, dugo je prisutna u radu Muzeja grada Koprivnice, a nastavak digitalizacije Zbirke arhitekture i urbanizma i njena javna dostupnost zamišljena je kroz prikaz predmeta preko platforme “Digitalna baština Muzeja grada Koprivnice”. Kroz ovaj se model omogućio direktan uvid u građu svim  korisnicima u svrhu pregledavanja, ali i korištenja radi lakše izrade stručnih i znanstvenih radova putem ove internetske platforme. Osim za stručne radove ovi se nacrti koriste i u edukativne svrhe za polaznike osnovnih i srednjih škola pa je digitalizacija nastavak priče o kulturnim spomenicima, prezentiranima u Kulturnom vodiču Koprivnice prije dvije godine. Zbirka se sastoji od 1300 tlocrta, nacrta i presjeka realiziranih i nerealiziranih rješenja za spomenike kulture, kapele, javne i privatne zgrade, građevine, mostove, kuće i grobnice na prostoru Podravine, a tijekom 2021. godine digitalizirano je 350 nacrta manjih i većih dimenzija koji su vezani uz najznačajnije građevine (javne, privatne, sakralne) i arhitektonske cjeline od kojih pojedine imaju status spomenika kulture. Time je u posljednjih dvije godine digitalizirano više od polovne nacrta iz Zbirke, a tijekom narednog razdoblja u planu je nastavak digitalizacije nacrta većih formata. Oni će također biti dostupni preko platforme “Digitalna baština Muzeja grada Koprivnice”.

Zbirku arhitekture i urbanizma inače čine vrijedni arhitektonski, građevinski i palirski nacrti, radovi koprivničke graditelj Reš koja je djelovala u Koprivnici između 1856. i 1950. godine, a koja sadrži radove iz vremena školovanja Josipa i Viktora Reša te različite projekte s kraja 19. i prvih godina 20. stoljeća koji se odnose na izgradnju najuže gradske jezgre grada Koprivnice. To su predmeti koji daju važne arhitektonske i urbanističke podatke o povijesti Koprivnice, šireg prostora i vremena u kojem su nastajala neka od najljepših zdanja u SZ Hrvatskoj, ali i tradicijsku gradnju koja je u Podravini tek djelomično obrađena. Iz iste zbirke restaurirani su nacrti važni za javni život Koprivnice kraja 19. i početak 20. stoljeća, vezani za zgrade u centru Koprivnice te industrijsku arhitekturu na tadašnjoj periferiji grada. Tako su sada potpuno obnovljeni nacrti kuća Scheier i Steiner, nekadašnjeg Hotela Zrinjski Antuna Toplaka, kružnih peći i stambenog bloka za radnike u kompleksu nekadašnje ciglane, nacrt za novogradnji obitelji Švarc i obitelji Hochstadter na Jelačićevom trgu te nekoliko nacrta za trgovca Rudolfa Majera. Ovaj oblik dostupnosti čini i osnovu za dodatan razvoj i proučavanje kulturne baštine, ali i mogućnost dodatne obrade građe, a sami predmeti osnažuju kulturni identitet prostora te turističku ponudu grada i okolice na jednostavan, pristupačan i suvremen način. Program je financiralo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a nastavak digitalizacije dogodit će se tijekom 2022. godine.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.