Dio Fantastičnog imaginarija ostao u Hlebinama!

Drago Jurak rođen je 17. studenog 1911. godine u selu Pušća u Hrvatskom Zagorju. Prve je likovne poduke dobio od Krste Hegedušića, a izlaže od 1964. godine. Umro je 1. siječnja 1994. u Zagrebu. U Drage Juraka mašta je pokretač svega. Svoj prvi značajniji ciklus Fantazmapolisa ostvario je na svili koju je oslikavao tintom i tuševima.

Fantazmapolis, kao što i ime otkriva, ciklus je fantastičnih, izmaštanih gradova: gradova-brodova, gradova-katedrala; gradova povezanih mnoštvom arhitektonskih elemenata koji u svojoj bujnosti i napučenosti tvore savršen sklad i neodvojivu cjelinu. U kolekciji Stjepana Pohižeka mjesto je našlo više od 50 Jurakovih crteža, od kojih je „Zlatni grad“, rad tušem na papiru, iz 1987. godine, od 12. svibnja u vlasništvu Galerije naivne umjetnosti. Time Galerija u Hlebinama nastavlja tendenciju studioznog prikupljanja kvalitetnih djela autora među kojima crtež Drage Juraka upućuje i dokazuje rastezljivost i fleksibilnost pojma naivne umjetnosti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.