Donacija Makanec

Nakon opsežne donacije dr. Hrvoja Neimarevića Muzeju grada Koprivnice i Zbirci naivne umjetnosti (između ostalog), realizirana je još jedna dugoočekivana donacija. Pregovore oko preuzimanja Donacije Makanec započeo je Marijan Špoljar, a finalizirao sadašnji ravnatelj Robert Čimin. Donaciju Makanec predao je Branimir Makanec, član plemenitaške obitelji Makanec, poznat kao veliki intelektualac i inovator (autor prvog kompjutora i robota u zemlji). Riječ je o donaciji koju je godinama skupljala Branka Doljanski Makanec, a koja se donedavno čuvala u depou Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu.

Riječ je o zbirci od 240-ak slika i 30-ak skulptura uglavnom naivnih autora, uz popratnu dokumentaciju (pisma, kataloge izložbi, novinske članke i raznolike zabilješke), fotografije te audiozapise otvorenja izložbi. Među slikarskim ostvarenjima ističe se ime Mare Puškarić-Petras, slikarice iz Novigrada Podravskog koja počinje slikati u 60. godini života. Njeno slikarstvo se pojavljuje početkom 1960-ih godina, u vrijeme formiranja treće generacije Hlebinske škole, no ne prati varijacije već gotovo tradicionalnih okvira, nego stvara vlastitu poetiku koja se utemeljuje na lirskoj, poetičnoj i nostalgičnoj evokaciji svakodnevice njene mladosti bez pretjeranog sentimentalizma. S druge strane stoji nekolicina autora čiji su radovi utemeljeni na fantazmorgičnom pristupu temama. Antonio Bahunek, poznatiji pod nazivom Toni Batoni u stvarne predjele i arhitekturuintervenirat će maštom, kompozicije će stilizirati i graditi prema načelima vlastitog senzibilitetašto će stvoriti romantično-simbolične vizure. Radovi Matije Skurjenija prikazuju svakodnevne motive (vlakove, ruševine, zagorske pejzaže, rudnike…) koje odlikuje simbolika, metaforičnost i sklonost fantastičnom, čak i nadrealnom koje će nastaviti i Drago Jurak ciklusom izmaštanih gradova. Donacija skriva i dimenzijama malen, ali vrijedan rad Save Sekulića, osebujnog umjetnika čije se djelo istodobno svrstava u naivu i art-brut, pa i automatsko stvaralaštvo. Među kiparskim radovima izdvajaju se tri autorice – Baru Mustafu, Katu Vizvari i Dragicu Belković – od kojih potonjoj predstoji uskoro predstavljanje u Galeriji u Hlebinama. Sve navedeno dokaz je kako je riječ o vrijednoj donaciji koja je upotpunila fundus Zbirke naivne umjetnosti i obogatila ga novim, dosad nezastupljenim autorima.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.