Eine Tour durch meine Region / meine Stadt

U prizemlju Galerije Koprivnica od 12. 4. 2021. predstavljena je izložba Eine Tour durch meine Region / meine Stadt (Putovanje kroz moju regiju / moj grad), kao dio projekta Starkung der DaF- Vertikale im kroatishen Bildungssystem Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika čiji je cilj učenje i poticanje učenja njemačkog jezika te upoznavanje i promocija vlastite lokalne zajednice – grada i regije. Projekt se odvija uz potporu Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke u suradnji s Njemačkim veleposlanstvom u Zagrebu, a sudjeluju učenici osnovnih i srednjih škola sa svojim mentorima. Jedan od sudionika projekta je koprivnički tim koji čine učenici osnovnih i srednjih škola i mentori učitelji i profesori njemačkog jezika OŠ „Braće Radić“, Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica i OŠ Koprivnički Ivanec.

Izložba kroz tri tematska plakata predstavlja lokalne i regionalne specifičnosti grada Koprivnice i regije Koprivničko-križevačke županije kroz pet različitih segmenata: jezične osobitosti, događanja, povijest, geografske specifičnosti i znamenitosti. Uz izložbu, lokalne i regionalne specifičnosti koje su rezultat rada, uloženog truda i angažmana sudionika koprivničkog tima na projektu predstavljene su i kalendarom za 2021. godinu. Na projektu su sudjelovali učenici OŠ „Braća Radić“: Ivan Čordaš, Lucija Đukin, Emanuel Kolar, Matej Lukić, Tea Mežnarić, Lana Perić, Lana Picer, Sara Solić, Rajna Šambar, Marta Štander, Sandra Tot, Viktorija Vuković s mentoricom Danijelom Fičko; učenici Gimnazije „Fran Galović“: Viktor Krušelj, Leonarda Jurendić, Jakov Pavleković, Matea Kapetanić, Ivona Kutičić, Marija Havaić, Erin Cikloš-Ivašković, Katarina Krstanović, Luka Plazek, Marta Mesarić, Enya Sever, Nicole Ganžulić-Balaško s mentorom Nevenom Kekezom te učenici OŠ Koprivnički Ivanec: Tomislav Čevis, Ana-Marija De Conti, Ema Harmadi, Barbara Koren, Laura Mesar, Jana Salajec, Ivana Botak, Milka Grubešić, Iva Šijak s mentoricom Emom Solinom. Izložba se može razgledati do 25. 4. 2021. godine ponedjeljkom od 8 do 15 sati, od utorka do petka u vremenu 10 do 18 sati te subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.