Hrvatske željeznice te vode na Drava Art Biennale 2015.!

U organizaciji Muzeja grada Koprivnice i u suradnji sa Centrom za suvremenu umjetnost iz Celja u Koprivnici u razdoblju od 9. do 30.10.2015. održava se kulturna manifestacija / izložba Drava Art Biennale 2015. Slijedom navedenog, u razdoblju od 9. do 30. listopada 2015.
Svim putnicima posjetiteljima ove izložbe odobrava se popust u visini 40% od redovne prijevozne cijene u 1. i 2. razredu svih vrsta redovnih vlakova, i u sljedećim terminima:

– od 09. listopada u 0.01 sat do 11. listopada do 24.00 sata,
– od 16. listopada u 0.01 sat do 18. listopada do 24.00 sata,
– od 23. listopada u 0.01 sat do 25. listopada do 24.00 sata
– od 29. listopada u 0.01 sat do 30. listopada do 24.00 sata,

Popust se može koristiti isključivo za kupnju povratnih prijevoznih karata iz svih kolodvora na prugama HŽ-a do kolodvora Koprivnica i natrag. Za izračun prijevozne cijene na svim udaljenostima treba primijeniti Tablicu 4.2. iz Tarife 103, a rokovi valjanosti prijevoznih karata moraju se koristiti u skladu s navedenim datumima ove brzojavke.

Blagajne i vlakopratno osoblje u vlaku ispostavljat će prijevozne karte po navedenom popustu putnicima koji izjavljuju da putuju na navedenu izložbu tako što će u rubriku ”Broj Iskaznice” ili “Osnova popusta ” prijevozne karte upisati broj ove brzojavke.

Osnovu popusta predstavlja prijevozna karta koja je na poleđini ovjerena žigom od strane organizatora (Muzej grada Koprivnice), na što putnike treba upozoriti prilikom ispostavljanja prijevozne karte. Ovjerene prijevozne karte kontrolirat će vlakopratno osoblje vlaka u povratku. Putnik bez osnove popusta (tj. bez ovjerene karte), ili onaj koji putuje izvan navedenog razdoblja, doplaćuje razliku između popusta 20% od RPC za oba smjera putovanja i plaćene snižene prijevozne cijene po povlastici 40%.

Popustom se u navedene dane mogu koristiti i slovenski državljani za dvosmjerna putovanja s područja svih kolodvora Slovenskih željeznica do kolodvora Koprivnica i natrag, po cijenama iz Tarife 144-Poglavlje A.
Popust se ne može primijeniti na udaljenostima kraćim od 25 kilometara. Za povrat novca za kupljene, a neiskorištene prijevozne karte primjenjuju se odredbe Tarife 101.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.