In memoriam akademik Dragutin Feletar (1941. – 2023.)

Dragutin Feletar rođen je 10. srpnja 1941. godine u Velikom Otoku. Osnovnu školu polazio je u Donjoj Dubravi i Kotoribi, gimnaziju u Varaždinu, a od 1960. godine studira na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tu je diplomirao na temi „Industrija Međimurja“, magistrirao je 1973. godine na temu „Podravina – geografsko-povijesna studija“ te doktorirao na temi „Industrija u ekonomsko-geografskoj strukturi Podravine“.

Od 1965. do početka 1983. godine radi kao profesionalni novinar i djelatnik u kulturi u Čakovcu i Koprivnici (deset godina u Podravki). Potom se 1983. godine zapošljava se kao asistent na PMF-u u Zagrebu, gdje ostaje sve do umirovljenja početkom 2007. godine. Za docenta je izabran krajem 1983., za izvanrednog profesora 1988., redovitog profesora 1993. te za redovitog profesora u trajnom zvanju 1999. godine. Sudjelovao je na preko 200 znanstvenih skupova, bio gost profesor na desetak sveučilišta diljem Europe i urednik nekoliko geografskih znanstvenih časopisa. Obnašao je dužnost pročelnika Geografskog odsjeka i dekana PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Pokrenuo je i izdavačku djelatnost, gdje u okviru naklade „Meridijani“ uredio više od 200 brojeva popularnih časopisa, više od 50 udžbenika iz geografije za osnovne i srednje škole te gotovo 200 knjiga iz područja geografije, povijesti i susjednih struka. Bio je jedan od vodećih hrvatskih geografa i demografa s brojnim radovima i znanstveno-stručnom literaturom. Osim toga, njegov su stručni interes bili i ekonomska i društvena povijest, povijest umjetnosti, etnologija i ekologija. Bio je autor ili suautor 38 znanstvenih i 54 stručnih knjiga, 6 knjiga s područja književnosti, 37 udžbenika iz geografije te gotovo 300 znanstvenih i stručnih radova u domaćoj i stranoj periodici. Napisao je i nekoliko stotina članaka za popularizaciju geografije i povijesti te velik broj predgovora u knjigama i katalozima.

Za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2006., a za redovitoga člana 2016. godine. Od 2018. godine glavni je urednik časopisa Rad Razreda za društvene znanosti, od 2019. voditelj Odsjeka za etnologiju te od 2020. i voditelj Odsjeka za znanstveno-istraživački rad Akademije u Bjelovaru. Bio je glavni urednik i časopisa Zbornik za narodni život i običaje, kao i časopisa Podravina u posljednjih preko 20 godina. Od 2006. do 2011. godine bio je i veliki meštar Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja”, a kao član  ponosito nosio naziv Zmaj Velikootočki. Od početka 2019. godine obnašao je i dužnost predsjednika Upravnoga vijeća Muzeja grada Koprivnice.

Nakon kratke bolesti Dragutin Feletar je dana 21. lipnja 2023. godine preminuo u koprivničkoj bolnici. Posljednji ispraćaj bit će u subotu, 24. lipnja 2023. godine u 14 sati na mjesnom groblju u Donjoj Dubravi. Laka mu hrvatska zemlja!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.