In memoriam Ana Bocak (1931. – 2021.)

S velikom tugom i žalošću javljamo da nas je napustila još jedna naivna slikarica. U srijedu 6. listopada zauvijek je zaspala draga Ana Bocak (rođ. Janković). Rođena je 20. srpnja 1931. u Podravskoj Slatini, no već ranu mladost, a onda i čitav život provela je u Đurđevcu. Slikati počinje već u vrijeme školovanja, no intenzivnije slika od 1968. godine.

Slikarstvo Ane Bocak odlikuju elementi blagog sentimentalizma i plahe nježnosti, izraženog smirajnog ugođaja čemu doprinosi upotreba pastelnih tonova. Bilježi zaboravljene običaje, minulo djetinjstvo i pejzaže u atmosferičnim kompozicijama. Idilični pejzaž Ane Bocak u kojem se kroz bjelinu snijega naziru tragovi proljetnog veselja. Prostranstvo snježno bijele plohe kompoziciju usmjerava prema dubinskim planovima naznačenim jednostavnom arhitekturom koja dijagonalnim smještajem ritmizira kompoziciju. Akcenti bijele boje u vertikalu se podižu krošnjama rascvjetalog drveća i raznolikog grmlja koje tvori intrigantnu igru svjetlosti i sjene koje se zrakasto šire od pojedinog elementa. Prednji planovi donose najveću širinu palete i šarenilo boja. Centralni florealni motiv obojan je raskošnim slojevitim nizanjem žutih, ljubičastih, plavih tonova koji harmoniziraju ponekim bijelom akcentima. Kružne forme otvorenih cvjetova uravnotežuju naglašenu vertikalnu os stručka cvijeća. Buđenje prirode i dolazak proljeća navješćuju i dva animalistička motiva zeca i fazana koji simetrično uokviruju kompoziciju. Još od starog Egipta zec je označavao zoru i novi početak  – tumačenje koje preuzima i kršćanstvo vežući ga uz (ponovno) rođenje i blagdan Uskrsa. Nasuprot naglašenoj figurativnosti prednjeg plana, pozadinsko nebo u potpunosti je apstrahirano do pretapajućih žućkasto-plavih ploha čiste boje.

Izlagala na nekoliko samostalnih i mnoštvu skupnih izložbi. Stvaralaštvo Ane Bocak predstavljeno je izložbom „Žene u naivi“ (2018.) te izložbom „Svugdi pojdi, doma dojdi!“ (2020.), pri čemu je njena slika „Prelja“ odabrana kao glavni vizual spomenute izložbe. Iako će indirektno jasno evocirati obiteljsku atmosferu, „Prelju“ prvenstveno odlikuje samoća, težnja minimalizmu, čistoći boja i ploha, ritmičnoj izmjeni horizontala i vertikala i uopćenosti prizora koji je impostacijom lišen individualizma. Izoliranost pridonosi dramatici i istaknutoj važnosti poštivanja tradicije i reda čemu je i sama težila tijekom života.

Ana Bocak pokopana je u petak (8. listopada) na Gradskom groblju u Đurđevcu. Zahvaljujemo joj na bogatom stvaralaštvu koje nam je ostavila u nasljeđe, koje i danas krasi zidove Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama u sklopu trenutnog Stalnog postava iz fundusa Zbirke naivne umjetnosti Muzeja grada Koprivnice.

Fotografije:
Portreti Ane Bocak iz obiteljskog vlasništva (ustupio: Nikola Cik)
Ana Bocak, Prelja, 1973., ulje/staklo, 480×400 mm (MGK-HLB-75)
Ana Bocak, Zec, fazan i cvijeće, 1989., ulje/staklo, 290×340 mm (MGK-HLB-614)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.