Iskopane peći za taljenje željezne rudače s Renesansnog festivala

U sklopu ovogodišnjeg Renesansnog festivala Muzej grada Koprivnice sudjelovao je kao partner Turističkoj zajednici Grada Koprivnice u prezentaciji glavne teme festivala Tajne željeza. Budući da Muzej, ali i njegovi zaposlenici, kao vanjski partner sudjeluje na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost, TransFER (IP-06-2016-5047)  pod nazivom Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba, voditeljice dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan s Instituta za arheologiju, djelatnici Muzeja grada Koprivnice su, u suradnji s kolegama s Instituta za arheologiju, posjetiteljima Renesansnog festivala demonstrirali kako su se tijekom antičkog i srednjovjekovnog razdoblja na prostoru Podravine izrađivale peći za taljenje željezne rudače i na koji se način rudača u tim pećima talila. Izrada i taljenje koje je demonstrirano bila je ujedno i prilika da se, u sklopu navedenog projekta, izvrše eksperimentalna arheološka istraživanja tako da je cjelokupan projekt, osim prezentacijske, imao i znanstvenu dimenziju. Tijekom izrade samih peći, ali i za vrijeme procesa taljenja, pomno su bilježeni svi koraci i radnje, kako bi se u konačnici dobiveni rezultati usporedili s podacima prikupljenima tijekom arheoloških iskopavanja te post-terenskim obradama i analizama.
Nakon što je festival završio, u petak 31. kolovoza, izvršena je simulacija arheoloških iskopavanja tijekom koje su peći iskopavane na isti način na koji bi se iskopavale da su pronađene na arheološkom lokalitetu. Na početku je svaka peć dokumentirana (fotografirana i izmjerena) u stanju u kojem je zatečena nakon završenog procesa taljenja, a tada se započelo sa sustavnim iskopavanjem svake od njih. Sloj po sloj peći se čistio, dokumentirao i micao, a tijekom cjelokupnog su procesa o svemu vođene bilješke. U narednom će se vremenu izvršiti obrada prikupljenih podataka te 3D rekonstrukcije svake od peći koji će tada, u sklopu javnih izlaganja i stručnih radova, ponovno biti prezentirane javnosti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.