Arheološka istraživanja u Virju

Tijekom proljeća 2009. (20.-30. travanj) u Virju kod župne crkve Sv. Martina provedena su probna arheološka istraživanja u suradnji Općine Virje, Ine Naftaplin Okrug Podravina i Muzeja grada Koprivnice. Cilj istraživanja bio je utvrditi arheološki karakter i potencijal nalazišta, budući da se ponekad područje mjesnog parka u Virju povezivalo s kasnosrednjovjekovnom utvrdom Prodavić.

Pomoću dvije sonde potvrdio se položaj starije kapele Sv. Martina i groblje istočno od svetišta. Kapela je izgrađena između 1648. i 1652., a do 1672.g. dozidana je četvrtasta sakristija sa sjeverne strane. Kapela građena od opeke pravokutnog je tlocrta (34 x 8,5 m), a pronađeni su sjeverni dijelovi lađe i svetišta, ulaz u kriptu te dio zapadnog zida sakristije sa sačuvanom podnicom. Na groblju su istražene 24 grobne cjeline. Putem antropološke analize osteološkog materijala (HAZU, Odjel za arheologiju – dr. Mario Šlaus) dobivena je djelomična demografska slika stanovništva Podravine tijekom 16. i 17. stoljeća. Izdvojeno je 5 muškaraca, 9 žena i čak 10-ero djece, što nam govori o velikoj smrtnosti djece u to doba. Dobiveni su i podatci o raznim bolestima i vrsti prehrane ondašnjeg stanovništva.

Grobni nalazi (pojasne kopče) i veliki broj grobova na maloj površini pokazuju kako se sahranjivanje na ovom mjestu vršilo od oko 1500. do 1700.g. Spomenimo podatak kako je već 1484. u Prodaviću postojala drvena kapela, čiji bi se ostatci također mogli ubuduće pronaći. Za sada nije poznato u kakvom su odnosu utvrda i kapela, pa tako postoji mogućnost da se kapela nalazila unutar utvrde ili, što je vjerojatnije, pored nje ograđena zasebnim obrambenim zidom. U tom bi slučaju utvrdu Prodavić trebalo smjestiti na područje virovskog Gradišća. (RČ, 2010)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.