Ivana Posedi – Koprivnička Podravina na starim razglednicama

U petak 30. lipnja u 19,30 sati bit će u Muzeju grada Koprivnice otvorena izložba gornjeg naziva  navedene autorice, arhivistice Državnog arhiva u Varaždinu.
Ova izložba Državnog arhiva u Varaždinu, iz čijeg fundusa je i najveći broj razglednica, donosi stare razglednice Koprivnice i mjesta Drnja, Đelekovca, Gole, Koprivničkih Bregi, Hlebina, Legrada, Molvi, Novigrada Podravskog, Peteranca, Rasinje, Repaša, Sokolovca, Virja, Ždale te Šoderice i Kalnika s kraja 19. i prve polovice 20. st. i iz fundusa Muzeja grada Koprivnice te privatnih albuma Zvonimira Ištvana i Dragutina Feletara. Trojaki značaj ovog projekta ogleda se u činjenici da se prvi put u ovakvoj stručnoj prezentaciji predstavlja sinteza razglednica koprivničke Podravine te se one koje se odnose na manja naselja izlažu po prvi put što je poseban doprinos kulturnoj povijesti koprivničke Podravine.

Izložba broji 135 razglednica, prati ju reprezentativan katalog na 64 str. u nakladi Državnog arhiva u Varaždinu, uz iznimnu autoričinu analitiku arhitektonsko-urbanističkog razvoja Koprivnice i navedenih mjesta i povijesnu kontekstualizaciju razglednica te kataloški popis, a može se razgledati do 20. kolovoza.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.