Izložba Antonia Grgića kao uvod u Drava Art Biennale 2015.

Ususret Drava Art Biennalu 2015. u Galeriji Koprivnica u petak 25.9. u 20 sati otvara se samostalna izložba Antonia Grgića “Kratki i dugi samoglasnici u elementima (Olovo)”.
Autor je stvorio ambijent koji će se sastojati od videa, crteža, instalacije i zvučne kulise. U radu se mitopoetički obrađuju kulturni slojevi nataloženi na toposu ušća rijeke Drave i Mure. Na ovoj točki prelijevanja kultura i civilizacija živjeli su Kelti, Iliri, Slaveni, Mađari, Rimljani, Turci, a kroz povijest prolazili su Huni, Tatari, Kozaci, a danas prolaze Sirijci, Iračani i Afganistanci.Kroz rad se povezuje se metalnim elementima i materijalima nataloženima u rijeci: sa čistim kemijskim elementima koje je moguće pronaći u rijeci: zlato koje se stoljećima ovdje ispiralo, sa željezom čiju su kulturu širili i najdublje obilježili Kelti čije predmete se još može naći u slojevima šljunka rijeke, sa bakrom ili srebrom. Korišteni bi bili i drugi čisti elementi kao olovo, koje se u šamanskim praksama koje su ovdje došle iz Azije koristilo u liječenju i proricanju budućnosti. na način da se vruće olovo prolijevalo u vodu i time su se stvarale minijaturne skulpture. Kemijski elementi svih tih metala zastupljeni su i u našim tijelima.
Osim materijalnih slojeva u radu se koriste i oni nematerijalni slojevi; zvučni dio ambijenta se sastoji od zvukova keltskih, mađarskih, germanskih, slavenskih i turskih samoglasnika koje čitaju žene.

Kustosice izložbe su Helena Kušenić i Tanja Špoljar.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.