Kamengrad, arheološka iskopavanja 2013.

Tijekom ljeta 2013. godine provedena su opsežna arheološka iskopavanja koja su polučila određena nova saznanja, ali i dokazala slabu očuvanost povijesno iznimno važnog srednjovjekovnog burga Kamengrad u Starigradu.

Kroz iznimno dugu kampanju od čak 46 radna dana u kojima je svakodnevno radilo 10-12 ljudi iskopano je oko 2.000 m³ zemlje, a u cijelosti je istražen plato utvrde (45 x 15–35 m), odnosno prostor gdje je nekad stajala utvrda sa zatvorenim dvorištem. Nažalost, istraženi su tek preostatci temelja  koje čini posljednjih nekoliko redova opeke. Vanjski zidovi pratili su prirodnu konfiguraciju terena i trapeziodni oblik pjeskovitog brijega, a prepoznati su gotovo svi vanjski gabariti. Od nekad velebnog kraljevskog grada ostalo je malo. Budući da su zidovi porušeni, a potom je opeka (kao novi građevni materijal) odnesena od strane lokalnog stanovništva tijekom 19. stoljeća, nije bilo moguće prepoznati unutrašnji raspored burga. Podsjetimo, već je u medijskim najavama prije iskopavanja bilo određene doze skepse o krajnjem obliku i namjeni Kamengrada, prisjećajući se Brozovićevih zabilježbi o raznošenju materijala s Kamengrada. I bio je u pravu. No, iako je prvotno planiran veći broj arheoloških kampanja tijekom narednih godina, sve se svelo na ovu godinu pa je tako neplanski ponovno očišćen istočni podzid (otvoren 1982.) kako bi se provela njegova dokumentacija (zračna fotografija, geodezija). U dogovoru s Konzervatorskim odjelom u Bjelovaru MKRH, pristupilo se zatrpavanju podzida i ostalih temeljenja kako bi ih se očuvalo „barem u današnjem stanju“, budući da nemaju potencijal turističke prezentacije. U radovima sudjeluju „javni radovi“ Muzeja grada Koprivnice, a uskoro se predviđa postavljanje informativnog panoa na platou utvrde.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.