Konzervatorsko-restauratorski radovi na arheološkom tekstilu u 2020. i 2021. godini

Tijekom posljednjih nekoliko godina Muzej grada Koprivnice je tijekom različitih sustavnih i zaštitnih arheoloških istraživanja prikupio veću količinu predmeta od tekstila. Većina predmeta su dijelovi obuće (cipele), no pronađeni su i dijelovi pokrivala za glavu, ukrasnih trakica, vreća za spremanje namirnica te dijelovi liturgijskog ruha. Navedeni predmeti potječu iz istraživanja utvrde (Kloštar Podravski – Gorbonok 2015), grobalja (Đurđevac – Sošice 2018 , Koprivnica – Sv. Nikola 214) te naselja (Koprivnica – Stari Magistrat 2021).

Sukladno Planu preventivne zaštite, konzervacije i restauracije Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 2020. – 2024. godine u 2021. godini su, zahvaljujući sredstvima Grada Koprivnice, restaurirani dijelovi šest kožnih cipela koje su pronađene unutar opkopa kasnosrednjovjekovne utvrde Gorbonok kod Kloštra Podravskog. Osim nalaza restauriranih ove godine tijekom istog su istraživanja pronađeni i dijelovi još pet kožnih cipela te dio vreće za skladištenje namirnica čija je restauracija u planu za narednu godinu.

Konzervatorsko-restauratorski radovi, koje provodi restauratorica Štefica Nemet Panić, sastoje se od nekoliko faza.  Prva faza sastoji se od uklanjanje površinske prašine i prljavština muzejskim usisavačem te raznim kistovima i pincetama. Nakon toga vrši se dezinsekcija tkanine od insekata te njeno izravnavanje i vlaženje. Posljednju fazu radova čini izrada popuna za odlaganje i izlaganje predmeta. Svaku fazu radova, od preuzimanja do završetka, prati iscrpna pisana i foto dokumentacija koja se dostavlja po završetku radova. Osim navedenih radova restauratorica izvješću prilaže i detaljne crteže i skice tkanina, tj. njihova povezivanja / tkanja, kao dio istraživanja vezanih uz provedene radove.

Vraćanje predmeta u Muzej nad kojima su ove godine provedeni radovi ujedno je iskorišteno i kao preliminaran pregled i dokumentacija 17 predmeta od tekstila, uglavnom dijelova obuće, koji su pronađeni tijekom ovogodišnjeg istraživanja u malom dvorištu Muzeja (arheološki lokalitet Koprivnica – Stari Magistrat). Iako je tijekom istraživanja prikupljena i veća količina keramičkih posuda i metalnih predmeta, predmeti od tekstila, ali i voštani negativi pečata, će u narednoj godini imati prioritet restauracije. Restauracija pronađenih predmeta, izrada cjelokupne dokumentacije istraživanja te preliminarna obrada prikupljenih nalaza samo je početak obrade prikupljenih podataka s istraživanja koji će rezultirati brojnim znanstvenim radovima te izložbom kojom će se predstaviti dio povijesti Koprivnice.

Slike 1-6: Restaurirani dijelovi kožnih cipela s lokaliteta Kloštar Podravski – Gorbonok
Slike 7-12: Dokumentacija stanja tekstilnih nalaza prikupljenih tijekom istraživanja malog dvorišta Muzeja 2021. godine (lokalitet Koprivnica – Stari Magistrat)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.