Land use and exploitation of natural resources in the 1st millennium AD

U razdoblju od 25. do 30. lipnja održana je ljetna škola arheologije na kojoj su održavana predavanja i prezentacije vezane uz iskorištavanje prirodnih resursa tijekom prvog tisućljeća poslije Krista te istraživanja i novi metodološki pristupi u arheobotanici, arheometriji i digitalnom modeliranju. Ljetna škola bila je koncipirana u dva djela od kojih je prvi dio, predavanja i prezentacije, održan u Taru (Općina Tar-Vabriga, Istra), dok je drugi, praktični, dio radionice/ljetne škole održan u Crikvenici.
Ljetna škola održana je u organizaciji dr.sc. C. Rousse (Aix Marseille University, CNRS, CCJ), dr. sc. Chr. Vaschalde (LabEx Archimède, ASM – ISEM) i dr. sc. Ane Konestre (Institut za arheologiju, Zagreb) u sklopu provedbe Istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost, IP-11-2013-3973, RED: Roman economy in Dalmatia, pod vodstvom dr. sc. Goranke Lipovac Vrkljan iz Instituta za arheologiju. Prvi se dio, čiji je suorganizator i domaćin bio Zavičajni muzej Poreštine, održavao u prostorijama Zajednice Talijana “Giovanni Palma” u Taru, dok se drugi održavao na prostoru arheološkog lokaliteta Crikvenica-Igralište.

S obzirom na velik broj sudionika iz različitih sveučilišta i laboratorija pokrovitelji ljetne škole bili su:
 LabexMed – Aix Marseille University – Centre Camille Jullian – UMR 7299
 LabEx Archimède – Archéologie des Sociétés Méditerranéennes – UMR 5140
 Institut za arheologiju – IARH – Project RED: Roman economy in Dalmatia (HRZZ, IP-11-2013-3973)
 Zavičajni muzej Poreštine
 Ecole française de Rome
 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
 A*MIDEX –Water Traces project
 Općina Tar-Vabriga -Torre-Abrega
 Turistička zajednica općineTar-Vabriga -Torre-Abrega
 Comunità degli Italiani “Giovanni Palma” di Torre
 Muzej grada Crikvenice
U radu ljetne škole sudjelovao je i zaposlenik muzeja grada Koprivnice, Ivan Valent, koji je održao prezentaciju pod nazivom The topography of archaeological sites with smelting characteristics on the territory of the River Drava Basin, u sklopu koje je prezentirao rezultate i dosadašnja saznanja vezana uz topografiju peći za taljenje željezne rudače na prostoru Podravine te načine iskorištavanje prirodnih resursa tijekom njihove izrade i kkorištenja. Ta je prezentacija ujedno bila i prilika za javno predstavljanje rezultata prve godine Istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost, IP-06-2016-5047 – TransFER, pod nazivom Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba koji se provodi pod vodstvom dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan iz Intituta za arheologiju.
Prvi je dio ljetne škole bio organiziran kroz kroz predavanja i prezentacije koje su se odvijale tijekom dviju jutarnjih i dviju popodnevnih sesija nakon kojih su slijedila pitanja i rasprave. U sklopu predavanja tijekom jutarnjih su sesija prezentirani rezultati znanstvenih projekata te novih metoda istraživanja i dokumentacije članova znanstvenog odbora ljetne škole i gostujućih predavača dok su u sklopu popodnevnih sesija doktoranti, postoktoranti i studenti diplomskog studija prezentirali rezultate vlastitih istraživanja.
Osim predavanja i rasprava u sklopu prvog djela ljetne škole u popodnevnim su satima organizirani posjeti obližnjim arheološkim lokalitetima (Loron, Santa Maria, Busula i Stancija Blek) i gradu Poreču te prezentacija keramičke produkcije antičke radionice u Loronu. Poslijednja su dva dana ljetne škole održana na prostoru arheološkog lokaliteta Crikvenica-Igralište u Crikvenici gdje se nalazi rekonstruirana peć za pečenje keramičkih posuda, tegula i amfora iz antičkog razdoblja unutar koje su eksperimentalno pečene keramičke posude i manji keramički predmeti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.