Međunarodni dan muzeja 2021

U ovim izazovnim vremenima ICOM je pozvao na obilježavanje Međunarodnog dana muzeja u 2021. godini na temu „Budućnost muzeja: oporavak i ponovno osmišljavanje“ (The Future of Museums: Recover and Reimagine). Tijekom trajanja pandemije COVID-19 dok se bilježe ozbiljne ekonomske, socijalne i psihološke posljedice, muzeji su se istaknuli kao sigurne institucije, tzv. safe zones, koje imaju kreativni potencijal i mogućnost osmišljavanja načina kako doprinijeti oporavku i aktivno voditi promjene u društvu. U Hrvatskoj je stanje dodatno pogoršano potresima koji su pogodili Zagreb i Sisačko-moslavačku županiju. Devastirani su gradovi i naselja te brojna nacionalna i lokalna baština, povijesne zgrade i pokretna kulturna dobra, uključujući zbirke i inventare muzeja te sakralna baština. Postavlja se pitanje koliko muzeji mogu u ovako zahtjevnim vremenima doprinijeti svojim zajednicama?

ICOM-ova središnja tema naznačuje promjene u radu suvremenog muzeja. Muzej uz tradicionalne svoje aktivnosti sabiranja, čuvanja i tumačenja naslijeđa postaje interdisciplinarno, intermedijalno polifono mjesto za interakciju s korisnicima i zajednicom. Njegova misija uključuje i aktivan „doprinos ljudskom dostojanstvu i socijalnoj pravednosti, globalnoj jednakosti i planetarnom blagostanju“. Stoga se poziva međunarodna muzejska  zajednica na promišljanje i kreiranje novih poslovnih modela i rješenja kojima će podržati kreativnu ekonomiju, odnosno da isprobaju eksperimentalne i nove hibridne modele kulturnoga djelovanja. I na kraju, kroz društveni angažman i racionalno korištenje resursa muzejske će ustanove potražiti odgovore na socijalne, ekonomske i klimatske izazove današnjice.

Samim time, Muzej grada Koprivnice priključuje se i ove godine tradicionalnoj manifestaciji u kojoj će kroz pet dana posjetiteljima pružiti različite sadržaje, od izložbi u galerijama u Koprivnici i Hlebinama, preko predstavljanja arheoloških istraživanja u dvorištu muzeja, do prigodnog koncerta s galerijskog balkončića, muzejske biciklijade na relaciji Koprivnica – Hlebine i Dana otvorenih vrata… prema programu u nastavku.

18. 5. 2021. // 10:00
Galerija Koprivnica
Koncert na balkončiću – Ivan Grobenski

18.5. 2021. // 19:00
Galerija Koprivnica
Otvorenje izložbi „Fotografija 19. stoljeća / Obiteljski albumi i fotografije Gabrijele Mikšić (1845. – 1934.)“ i „Pilovi  / Kamena skulptura 17. i 18. stoljeća na starim fotografijama“

19. 5. 2021. // 11:00 – 15:00
Muzej grada Koprivnice, malo dvorište
Predstavljanje arheoloških istraživanja

20. 5. 2021. // 10:00 – 15:00
Koprivnica – Hlebine
Muzejska biciklijada – od Zrinskog do Generalićevog trga

21. 5. 2021. // 10:00 – 18:00
Koprivnica, Muzej i Galerija
Dan otvorenih vrata

22. 5. 2021. // 19:00
Galerija naivne umjetnosti, Hlebine
Otvorenje izložbe „Slavko Stolnik“ iz Zbirke Vladimira Malogorskog

Bookmark the permalink.

Comments are closed.