Milan Pavić i Ivan Sabolić zajedno u Peterancu

Izložba »Milan Pavić i Ivan Sabolić / Fotograf i kipar, svjedoci vremena« u Galeriji skulptura Ivan Sabolić u Peterancu, izložba je najstarije serije dokumentarnih fotografija Milana Pavića iz 1979. godine čiji se negativi čuvaju u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Radi se o filmskoj fotografiji  snimljenoj srednjeformatnom kamerom tipičnom za Milana Pavića i njegovu reportažnu portretnu fotografiju iz sedamdesetih godina 20. stoljeća. Jedinstvena fotografska građa ne predstavlja se javnosti po prvi puta, pojedinačni portreti objavljivani su u Sabolićevim katalozima izložbi i razgovorima objavljenim u ondašnjem novinskom tisku, a jedan od bezvremenih portreta Ivana Sabolića objavio je Josip Depolo u monografiji Milana Pavića iz 1986. godine. Ovaj put se radi o izložbi koja naglasak stavlja na fotografiju i fotografski priču u kojoj je sekvencioniranje pojedinih kadrova zabilježenih na negativu izuzetno važno za razumijevanje misaonog procesa i interakcije fotografa i i kipara.

Percepcija Ivana Sabolića, akademskog kipara i jednog od najznačajnijih likovnih pedagoga druge polovice 20. stoljeća, upravo zahvaljujući portretima iz 1979. godine, snimljenim kiparskom ateljeu majstora Sabolića, jasno govori o duhu vremena i važnosti fotografije u umjetnosti. Fotograf i kipar, suvremenici koji su se, očito, dobro poznavali na izloženim fotografijama odražavaju svoje vrijeme, posjeduju  snažan socijalni naboj u kojem se prožimaju duh samoupravljanja i zapadnog umjetničkog angažmana. Fotografije nastale 1979. godine, u vrijeme kada su Milan Pavić i Ivan Sabolić već bili renomirani i cijenjeni umjetnici svjedoče o njihovom društvenom statusu i komunikaciji. Mala izložba o dva velika hrvatska umjetnika 20. stoljeća istovremeno pripada povijesti suvremene umjetnosti i fotografije, a u ovom slučaju nastoji iščitati muzejsku, baštinsku priču o umjetnicima koji su živjeli prije pola stoljeća, a čija umjetnička postignuća još uvijek oblikuju našu vizualnu kulturu i percepciju 20. stoljeća.

Izložba se u Galeriji skulptura Ivan Sabolić u Peterancu može pogledati od 10. rujna do 16. listopada 2021. godine u radno vrijeme galerije, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od utorka do petka od 10.00 do 18.00 sati te subotom od 10.00 do 14.00 sati.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.