Ministarstvo i u 2017. podržava programe Muzeja

Već krajem 2016. godine, Ministarstvo kulture objavilo je rezultate Poziva za sufinanciranje javnih potreba u kulturi za 2017. godinu, a prema podacima dostupnim na njihovim internetskim stranicama Muzej grada Koprivnice bit će sufinanciran u nekoliko različitih djelatnosti – muzejsko-galerijskoj, međunarodnoj kulturnoj suradnji te vizualnim umjetnostima. Prilikom raspodjele sredstava, Ministarstvo se vodilo jasno definiranom koncepcijom programa, kvalitetno profiliranim programskim sadržajima, detaljno razrađenim prijedlozima financijske konstrukcija, kontinuitetom održavanja programa i njegovom relevantnošću u nacionalnim i internacionalnim okvirima. Muzej je pokazao kako prati suvremene tendencije muzeološke prakse i kulturne djelatnosti uopće, a za što je u nacionalnom proračunu osigurano 73.000,00 kn.

U okviru muzejsko-galerijske djelatnosti podržano je ukupno 8 programa pa već sad možemo najaviti da domaću publiku očekuje bogati izlagački program među kojim se izdvajaju: mitska bića Podravine, arheološka istraživanja na srednjovjekovnom vlastelinstvu Gorbonok i prva samostalna izložba domaćeg autora Zvonimira Haramije Hansa. Zahvaljujući potpori tijekom godine nastavlja se i s konzervatorsko-restauratorskim radovima na crtežima iz Zbirke naivne umjetnosti, obnovom baroknih skulptura autora Stjepana Severina iz Novigrada podravskog, a postupak zaštite nastavlja se i na starim koprivničkim novinama i časopisima. Pored toga, održat će se i drugo izdanje umjetničkog kampa za djecu KUL Hlebine, a u programu međunarodne kulturne suradnje Muzej će predstaviti vrijedno slikarstvo i kiparstvo naive u slovenskoj Lendavi. Uz to, pripremit će se još jedno izdanje Drava Art Biennala, manifestacije koja okuplja suvremene vizualne umjetnike iz Hrvatske i regije, a bit će predstavljena i gostujuća izložba o tradicijskoj arhitekturi Hrvatskog zagorja.
Već se sada može reći kako je ponovno prepoznata ideja i želja Muzeja grada Koprivnice za kreiranjem inovativnih programa od javnog interesa, njegova briga o kulturnom stvaralaštvu, poticanje suradnje i čuvanje kulturne baštine. Muzej je ponovno pokazao kako zajedno s publikom jednako poštuje tradiciju i suvremeno te da podržava i gradi kulturnu scenu i dostojno predstavlja Koprivnicu i okolicu u domaćim i međunarodnim okvirima.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.