Nastavak arheoloških iskopavanja na koprivničkim bedemima

Sredinom listopada 2013. nastavljena su arheološka iskopavanja na koprivničkim bedemima budući da ista nisu dovršena protekle godine. Po provedenoj javnoj nabavi Grad Koprivnica je odabrao tvrtku Koming d.o.o. Koprivnica za izvođača radova, a podizvoditelj arheoloških radova je Muzej grada Koprivnice. Cilj radova jest prikupljanje podataka potrebnih za izvedbu glavnog projekta revitalizacije zgrade Gradskih vratiju s drvenim mostom i istovremenog tzv. Đurđevačkog bastiona iz starije faze koprivničke tvrđave podignutih između 1579. i 1584. godine. Nakon provedenih radova uslijedit će dokumentacijski radovi i zatrpavanje sonde.

Podsjetimo, po prihvaćanju studije o revitalizaciji koprivničke tvrđave autora Zlatka i Damjana Uzelca u proljeće 2011. godine, Grad Koprivnica pokrenuo je iznimno zahtjevan projekt obnove koprivničkih bedema s Gradskim vratima koji posljednje dvije godine zajednički financira s Ministarstvom kulture RH. U drugoj polovici rujna 2012. godine od Muzeja su naručena arheološka iskopavanja koja su imala za cilj istražiti  način gradnje mosta i jugoistočnog bastiona. Prepoznata je mlađa faza bastiona iz vremena oko 1615. godine i prvi nosači drvenog mosta (stariji od tog bastiona), a uslijed nedostatka vremena i financijskih sredstava druga faza arheoloških radova prolongirana je za ovu godinu.

Na površini od oko 1.000 m2 arheološkim iskopavanjima tlocrtno je prepoznat položaj uške tzv. Đurđevačkog bastiona iz starije faze koprivničke tvrđave, a dobiveni su i brojni novi podatci o načinu gradnje (dubina drvenih oblica, stupanj pokosa drveno-zemljanog nasipa, razina opkopa i stajaće vode itd.). Bliže Oružanskoj ulici nastavljeno je i s istraživanjem nosača drvenog mosta putem čijih će se ostataka pokušati rekonstruirati  njegov izvorni izgled. Pretpostavljena dužina mosta iznosi oko 60 m, a ove će se godine istražiti u dužini od 10 m, čime će se dobiti podatci o međusobnom rasponu pojedinih parova nosača mosta, točan smjer i širina. Starija faza koprivničke tvrđave s drvenim mostom i bedemima građena je pod vodstvom palira Andrea Maderne, a koja ponajprije zbog nefunkcionalnosti traje svega 30-ak godina kada je kompletna tvrđava preoblikovana u tzv. staronizozemsku fortifikaciju s produbljivanjem jarka (opkopa), stvaranjem predbedema, podizanjem glavnog bedema i dogradnjom revelina.

Nakon provedenih arheoloških radova istraženi drveno-zemljani dijelovi starije faze tvrđave će se dokumentirati (foto-dokumentacija, zračna fotografija, geodetska izmjera, prikupljanje prostornih podataka za izradu 3D modela) i potom bi se istražna sonda zatrpala zemljom. Na temelju prikupljenih podataka Grad Koprivnica će kao nositelj projekta moći krenuti u realizaciju glavnog i izvedbenog projekta revitalizacije koprivničkih ostataka tvrđave čime bi taj dio Koprivnice mogao dobiti novo lice.

 

Robert Čimin, kustos arheolog

20.10.2013.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.