Nastavak projekta usmjerenog na čuvanje i prenošenje umijeća izrade peteranskog veza filea

Ciklusom radionica koje je Muzej grada Koprivnice u suradnji s Udrugom žena Peteranec i Kulturno-umjetničkim društvom „Fran Galović“ organizirao tijekom svibnja započela je aktivnost prenošenja umijeća izrade peteranskog veza filea koje se od 2015. godine nalazi na Listi preventivno zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Pedesetak polaznica radionica imalo je priliku naučiti osnovne korake u izradi veza: brojenje, pukanje niti i štanganje od voditeljice i iskusne „šlingerice“ Katice Erdec, koja je ovo umijeće savladala još kao djevojčica. Osim praktičnog rada, polaznicama je održano i predavanje o povijesti izrade ovog specifičnog veza koji se u Peterancu izrađuje od početka dvadesetog stoljeća, a osmislila ga je „šlingerica“ Bara Cimerman. Njime su se ukrašavali predmeti tekstilnog posoblja, odjevni predmeti i rublje te modni dodaci poput rupčića i ovratnika. Tijekom radionica postavljena je i izložba radova koje su polaznice mogle razgledati te dobiti osnovne informacije o njihovoj uporabi. Osim praktične uloge ukrašavanja doma, ovi su predmeti korišteni i kao dio običaja zaruka, babinja, krštenja i pogreba, a osobito vješte „šlingerice“ njihovom su izradom i prodajom ostvarivale dodatne prihode za domaćinstvo.

Posljednjih desetljeća dvadesetog stoljeća uočavaju se promjene u izradi i primjeni ovih predmeta, a upravo one potaknule su želju za očuvanjem ovog umijeća. Zbog smanjenog interesa za učenjem sve je manje „šlingerica“ koje ovo umijeće mogu u cijelosti primijeniti na izradu veza, a smanjena je i uporaba predmeta u svakodnevnom životu i tijekom običaja. Oni dobivaju jednu sasvim novu ulogu i može ih se vidjeti tijekom folklornih nastupa te postaju dio crkvenog inventara. Cilj aktivnosti usmjerenih na prezentiranje i prenošenje umijeća je poticanje želje za učenjem, ali i promišljanjem o primjerenom načinu primjene veza u svakodnevnom životu. Osim radionica u tijeku je izrada priručnika za djecu i početnike te dokumentarnog filma o dijelu baštine koju Peterančani smatraju jedinstvenim i po kojem se razlikuju od drugih.

Radionice za polaznice prvog ciklusa održat će se u Galeriji Koprivnica 24. i 26. rujna 2019. od 16,00 do 18,00 sati.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.