Nastavak zaštitnih arheoloških istraživanja lokaliteta Novigrad Podravski – Sveta Klara

Početkom proljeća započela je i nova arheološka sezona u Muzeju grada Koprivnice. Kao i prošle godine prvi lokalitet koji se istražuje je Sveta Klara u Novigradu Podravskom. Lokalitet je odavno poznat kao mjesto srednjovjekovne crkve (Sv. Klare) s grobljem oko kojeg se nalazi naselje. Razlog istraživanja ovog lokaliteta je činjenica da je Općina Novigrad Podravski započela s pripremama za širenje groblja i uređenje parkirnih mjesta uz groblje. Znajući da se na mjestu budućih radova rasprostire srednjovjekovno naselje s Muzejom grada Koprivnice dogovorena su zaštitna arheološka istraživanja. Cilj cjelokupnog programa jest zaštita arheoloških struktura i pokretnih nalaza kroz arheološko iskopavanje čime se omogućava prikupljanje novih znanstvenih podataka koji će doprinijeti razumijevanju razvoja srednjovjekovnog naselja Komarnica.

Tijekom 2022. godine otvorena je površina od 1800 m² u sklopu koje su istraženi rubni dijelovi kasnosrednjovjekovnog naselja koje se nalazilo na mjestu današnjeg groblja. Od nepokretnih nalaza izdvajaju se centralni otpadni kanal naselja te jedna veća kuća L oblika. Količina pokretnog arheološkog materijala koji se sastojao uglavnom od ulomaka keramičkih posuda bila je iznimno velika, a osim njih pronađeni su i manji svakodnevni metalni predmeti – noževi, kopče, žvale, prsten, kliješta i sl. Preliminarna datacija istraženih cjelina smješta njihovo funkcioniranje tijekom 14. i 15. stoljeća. Tijekom 2022. godine na površini od oko 4000 m² ujedno je otvoreno i 14 probnih rovova površine 625 m² unutar kojih su zabilježeni nove cjeline. Njihova je ubikacija potvrdila smještaj lokaliteta na dvama ocjeditim uzvišenjima, dok je potolina između njih, čini se, bile nenastanjena zbog slijevanja vode. Objekti zabilježeni u rovovima 2022. godine bili su temelj ovogodišnjeg istraživanja koje je započelo 1. ožujka i trajat će do kraja ovog mjeseca. Tijekom dosadašnjih radova otvorena je otprilike trećina od predviđenih 2000 m² površine na kojoj su dosad istražene tri velike kuće s popratnim objektima od kojih se unutra jedna nalazile keramičarska peć te nekoliko vanjskih ognjišta. Osim velike količine keramičkih posuda pronađeni su cjeloviti komadi i ulomci nožića. Datacija dosad istraženih cjelina odgovara onima istraženim u prošlogodišnjoj kampanji.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.