Raspelo Crni Jezuš, Kostanj, Đurđevac

Na raskrižju poljskih puteva koji vode u vinogradarske predjele Mali i Veliki kostanj koji se prostiru na bilogorskim obroncima između Đurđevca i Mičetinca stoji raspelo koje se popularno naziva „Crni Jezuš“. Ovakav naziv proizlazi iz činjenice da je željezno raspelo obojano crnom bojom čime posebno odudara od bijelog zidanog postolja. Raspelo je podignuto 1889. godine i do današnjih dana redovito se održava i pažljivo uređuje. Osim neobičnog naziva ovo raspelo ima i zanimljivu povijest. Naime, pisani povijesni izvori svjedoče da je u Velikom kostanju od 1862. godine stajalo „križno drevo“ koje je 1880-ih godina dotrajalo i srušilo se pa su đurđevečki župnik Josip Banješ i vlasnici tamošnjih vinograda izabrali prikladno mjesto na kojem će podići novo raspelo. Samo je raspelo podignuo đurđevečki obrtnik opančar Josip Kožar (rođen u Đurđevcu 1852. godine) koji je dao izgraditi zidano postolje visine oko 2 metra na koje je postavljen željezni križ s Kristovim korpusom, reljefom Blažene Djevice Marije i ovalnom pločom (kartušom) s natpisom: „Ovaj križ trudom i troškom pobožnog puka Gjurdjevačkog podignut god. 1889.“. Sljedeće godine održana je svečana posveta ovoga raspela. Bilo je to 19. listopada 1890. godine, a posvetu je obavio domaći župnik Josip Banješ po dozvoli Nadbiskupskog duhovnog stola iz Zagreba. Iz vremena župnika Banješa potječe velik broj raspela na području Đurđevca i okolice. Sam je župnik Banješ zabilježio da taj križ stoji na spomen njegovih graditelja i vlasnika tamošnjih vinograda te njihovih potomaka.

Comments are closed.